The Love of Goalkeeping

https://www.facebook.com/theloveofgoalkeeping

Our today’s guest is an author and a goalkeeper. Our today’s guest is an author because he is a goalkeeper. One of the goalkeeper GOATs, in any sport, and three time American Olympian Craig “Lefty” Wilson had this to say about the book that our today’s guest wrote: “Definitely comprehensive through many levels of analysis, suggestions, principals and just plain “street smarts”.

DODATAK B – SIGNALIZACIJA

Slika A Sudac spušta ruku iz okomitog položaja: I. označavajući početak dijela igre, II. označavajući ponovni početak nakon pogotka, III. označavajući izvođenje kaznenog bacanja. Slika B Pokazuje s jednom rukom u smjeru napada i koristeći drugu ruku pokazuje prema mjestu s kojeg će lopta biti vraćena u igru u slučaju: I. slobodnog bacanja, II. golmanskog bacanja, III. kornerskog bacanja Slika CZa signaliziranje neutralnog bacanja, sudac će pokazati rukom prema mjestu gdje je neutralno bacanje dosuđeno, te će okrenuti oba palca gore i tražiti loptu. Slika D Za označavanje isključenja igrača. Sudac pokazuje prema igraču te pomiče ruku brzo prema granici igrališta. Sudac pokazuje broj igrača, tako da to bude vidljivo iz igrališta i sa zapisničkog stola. Slika E Za istovrerneno isključenje dvojice igrača. Sudac će pokazati objema rukama prema dvojici igrača označavajući njihovo isključenje i signalizirajući brojeve u skladu sa slikom D. Slika F Za isključenje igrača s pravom zamjene. Sudac pokazati isključenje u skladu sa slikom D (ili slikom E ako je primjenljivo) i rotirati ruke jednu oko druge na način da je vidljivo igraču i stolu. Nakon tog sudac će stolu pokazati broj kapice isključeno igrača. Slika G Za pokazivanje isključenja bez prava zamjene. Sudac će pokazati isključenje u skladu sa slikom D (ili slikom E ako je primjenljivo) i prekrižiti ruke na način da su vidljive iz igrališta i sa zapisničkog stola, te će zapisničkom stolu vidljivo pokazati broj prekršitelja. Slika H Za signaliziranje dosuđivanja kaznenog bacanja. Sudac će podići ruku s pet prstiju u zrak. Obavijestit će zapisnički stol o broju obrambenog igrača. Slika I Za signaliziranje postignutog pogotka. Sudac će označiti pogodak zviždeći i istovremeno pokazujući prema centru igrališta. Slika J Za označavanje prekršaja za isključenje zbog držanja protivnika. Sudac će napraviti pokret prema dolje, držeći ručni zglob s drugom rukom iz vodoravnog položaja. Slika K Za označavanje prekršaja za isključenje zbog potapanja protivnika protivnika. Sudac će napraviti pokret naniže objema rukama počevši od vodoravnog položaja. Slika L Za označavanje prekršaja za isključenje zbog povlačenja protivnika. Sudac će napraviti pokret povlačenja objema rukama tako da ih ispruži okomito i povuče prema tijelu. Slika M Za označavanje prekršaja za isključenje zbog udaranja protivnika nogom. Sudac će napraviti pokret udaranja nogom s jednom nogom. Slika N Za označavanje prekršaja za isključenje zbog udaranja protivnika. Sudac će napraviti pokret udaranja stisnutom šakom počevši iz vodoravnog položaja. Slika O Za označavanje običnog prekršaja zbog guranja ili odgurivanja od protivnika. Sudac će rukom napraviti pokret guranja od svog tijela počevši od vodoravnog položaja. Slika P Za označavanje običnog prekršaja ometanja. Sudac će napraviti pokret prekriženim rukama jedne preko druge u vodoravnom položaju. Slika Q Za označavanje običnog prekršaja zbog potopljene lopte. Sudac će napraviti pokret rukom naniže počevši od vodoravnog položaja. Slika R Za označavanje običnog prekršaja zbog stajanja na dnu bazena. Sudac će označiti podizanjem i spuštanjem noge. Slika S Za označavanje običnog prekršaja zbog pretjeranog zadržavanja izvođenja slobodnog, golmanskog ili komerskog bacanja. Sudac će podići s ruku dlanom okrenutim prema gore jedanput ili dvaput na vidljiv način. Slika T Za označavanje prekršaja 2 m, sudac će pokazati broj dva podižući kažiprst i srednji prst u zrak s rukom ispruženom okomito. Slika U Za označavanje običnog prekršaja zbog odugovlačenja igre ili isteka trideset i pet sekundi stvarne igre. Sudac će pomicati ruku kružno dva ili tri puta. Slika V Za golnog suca signaliziranje početka četvrtine. Slika W Za golnog suca signaliziranje nepravilnog starta ili nepravilnog ulaska isključenog igrača ili zamjene. Slika X Za golnog suca signaliziranje golmanskog ili kornerskog bacanja. Slika Y Za golnog suca signaliziranje pogotka. Slika Z Za označavanje broja kapice igrača s obje ruke. Ako je broj veći od pet, prvo se pokazuje otvorenim dlanom pet prstiju, a zatim dodatni prsti da zbroj odgovara broju igrača. Za broj deset pokazuje se stisnuta šaka. Ako je broj veći od deset prvo se pokazuje stisnuta šaka, a zatim stisnuti prsti do broja igrača.

 

 

 

 

DODATAK A – UPUTSTVO ZA DVA SUCA

 

1. Suci imaju apsolutnu kontrolu igre i moraju imati jednako pravo odlučivati o prekršajima i kaznama. Razlike u mišljenjima ne mogu biti osnova za protest ili žalbu.

 

2. Organizacija koja određuje suce mora odrediti i stranu bazena za svakog suca. Suci moraju promjeniti stranu bazena prije početka svakog dijela igre kada ekipe ne mjenjaju strane.

 

3. Znak za početak igre i svakog dijela igre daje sudac koji se nalazi na strani službenog stola.

 

4. Nakon postignutog pogotka znak za ponovni početak mora dati sudac koji je kontrolirao napad kada je pogodak postignut.

 

5. Svaki sudac mora odlučivati o prekršajima u bilo kojem dijelu igrališta, li svaki sudac prije svega mora voditi računa o napadačkoj situaciji kod napada na gol s njegove desne strane. Sudac koji ne kontrolira napad (defanzivni sudac) mora zauzeti položaj prateći zadnjeg igrača ekipe koja napada.

 

6. Kod dosuđivanja slobodnog, golmanskog ili kornerskog bacanja, sudac koji je donio odluku će zazviždati i oba suca će pokazati smjer napada, kako bi omogućili igračima na različitim stranama igrališta, da brzo uoče kojoj je ekipi dosuđeno bacanje. Ukoliko je potrebno izbjeći dvojbu, sudac koji je donio odluku označit će mjesto odakle se bacanje treba izvesti. Suci moraju upotrebljavati znakove opisane u dodatku B kako bi označili prirodu prekršaja koji su dosudili.

 

7. Znak za kazneno bacanje će dati sudac koji prati napad, osim kada igrač koji izvodi bacanje lijevom rukom zatraži od defanzivnog suca da mu da znak.

 

8. Ukoliko su istovremeno slobodna bacanja dosuđena od obojice sudaca istoj ekipi, bacanje mora izvesti igrač kojemu je dosuđeno od strane suca koji prati napad.

 

9. Kada se istovremeno dosude slobodna bacanja za različite ekipe mora biti dosuđeno neutralno bacanje koje dodijeljuje sudac koji prati napad.

 

10. Kada jedan sudac dosudi prekršaj za isključenje, a u isto vrijeme drugi sudac dosudi kazneno bacanje, ali za protivničku ekipu, obojica prekršitelja moraju biti isključena i mora se dosuditi neutralno bacanje.

 

11. Kada istovremeno obojica sudaca dosude jedan slobodno bacanje, a drugi prekršaj za isključenje ili prekršaj za kazneno bacanje, mora se primjeniti prekršaj za isključenje ili kazneno bacanje.

 

12. Kada istovremeno igrači obje ekipe počine prekršaj za isključenje, bilo za vrijeme stanke igre ili u mrtvom vremenu oba će igrača biti isključena, a ekipa u posjedu lopte će nastaviti igru izvođenjem slobodnog bacanja.

 

13. U slučaju istovremenog dosuđivanja kaznenog bacanja objema ekipama, prvo bacanje mora biti dodijeljeno ekipi koja je zadnja bila u posjedu lopte. Nakon drugog izvođenja kaznenog bacanja igra će biti nastavljena s neutralnim bacanjem na polovicu igrališta.

 

25. NEZGODA, POVREDA I BOLEST

 

25.1. Igraču će biti dozvoljeno napustiti vodu, sjediti ili stajati na stepenicama ili stranama bazena za vrijeme igre samo u slučaju nezgode, povrede ili bolesti, ili s dozvolom suca. Igrač koji je opravdano napustio vodu može ponovno ući iz prostora za ponovni ulazak bliže vlastitoj golnoj liniji kod odgovarajućeg prekida s dozvolom suca.
 
25.2. Ukoliko igrač krvari sudac će odmah narediti igraču da napusti vodu i dozvoliti zamjeni da uđe bez zaustavljanja utakmice. Nakon što je krvarenje zaustavljeno, igraču će biti dozvoljeno da se vrati u igru.
 
25.3. U slučaju da se dogodila nezgoda, povreda ili bolest, osim krvarenja, sudac može po svojoj ocjeni prekinuti utakmicu ne duže od 3 minute. U tom slučaju on mora dati znak mjeritelju vremena kada je prekid započeo.
 
25.4. Ukoliko se igra zaustavila zbog nezgode, povrede, krvarenja ili drugog nepoznatog razloga, ekipa koja je bila u posjedu lopte u vrijeme prekida, nastavit će igru s mjesta gdje je igra bila prekinuta.
 
25.5. Osim u uvjetima 5.2 (krvarenje) igraču ne treba biti dozvoljeno sudjelovanje u daljenjem tijeku igre, ukoliko je zamjena ušla.

 

24. OSOBNE GREŠKE

 

24.1. Osobna greška će biti upisana onom igraču koji počini prekršaj za isključenje ili prekršaj za kazneno bacanje. Sudac mora pokazati tajniku broj kapice prekršitelja.
 
24.2. Nakon što je dobio treću osobnu grešku igrač će biti isključen iz igre do kraja utakmice, a zamjena ulazi nakon što se ispuni jedan od događaja opisanih u 21.3. Ako je treća osobna greška bila prekršaj za kazneno bacanje ulazak zamjene mora uslijediti odmah.

 

23. KAZNENA BACANJA

 

23.1. Kazneno bacanje će izvesti bilo koji igrač ekipe za koju je dosuđeno, osim vratara, a s bilo kojeg mjesta na protivničkoj liniji 5 m.
 
23.2. Svi igrači moraju napustiti prostor 5 m i moraju biti najmanje 2 m udaljeni od igrača koji izvodi bacanje. Sa obje strane igrača koji izvodi bacanje, igrač obrambene ekipe ima pravo prvi zauzeti položaj. Vratar obrambene ekipe mora zauzeti položaj između vratnica tako da niti jedan dio njegovog tijela na površini vode nije ispred  linije gola. Ukoliko je vratar izvan igre drugi igrač smije zauzeti položaj vratara; ali bez njegovih povlastica i ograničenja.
 
23.3. Kada je sudac, koji kontrolira izvođenje bacanja, uvjeren da su igrači u ispravnom položaju dat će znak za izvođenje kaznenog bacanja zviždaljkom i istovremenim spuštanjem ruke iz okomitog u vodoravni položaj.
 
PRIPOMENA:
Spuštanje ruke istovremeno sa zviždukom omogućava u svim uvjetima čak i pored velike buke gledatelja izvođene bacanja u skladu s pravilima. Kada je ruka podignuta igrač koji izvodi bacanje će se koncentrirati jer zna da će zvižduk odmah uslijediti.
 
23.4. Igrač koji izvodi kazneno bacanje mora dirati loptu i odmah pucati u neprekinutom pokretu direktno prema golu. Igrač može izvesti bacanje podizanjem lopte iz vode (slika 23.), ili držanjem lopte u podignutoj ruci (slika 24.) i smije izvoditi na način da je leđima okrenut golu, u pripremi bacanja, pod uvjetom da pokret ne smije biti prekinut prije nego što lopta napusti ruku.

Slika 23.                               Slika 24.

 
PRIPOMENA:
Ne postoji ništa u pravilima što bi spriječilo igrača da izvede bacanje leđima okrenut golu dok puca ”poluvijak” ili ”šraubu”.
 
23.5. Ako se lopta odbije od vratnice, grede ili vratara i ostaje u igri, nije potrebno da loptom igra ili je dodirne drugi igrač prije postizanja pogotka.
 
23.6. Ako  istovremeno kada, sudac dosudi kazneno bacanje, mjeritelj vremena označi signalom kraj četvrtine, svi igrači osim igrača koji izvodi kazneno bacanje i vratara obrambene ekipe moraju napustiti vodu prije izvođenja kaznenog bacanja. U ovoj prilici, ako se lopta odbije u igralište od vratnice, grede ili vratara ostaje ”mrtva”.

22. PREKRŠAJI ZA KAZNENO BACANJE

 

22.1. Počiniti bilo koji od sljedećih prekršaja (22.2.-22.7), koji se mora kazniti dosuđivanjem kaznenog udarca protivničkoj ekipi.
 
22.2. Za obrambenog igrača učiniti bilo kakav prekršaj unutar prostora 5 metara koji bi spriječio postizanje pogotka.
 
PRIPOMENE:
Uz ostale prekršaje koji spriječavaju vjerojatan pogodak je i prekšaj u okvirima ovog članka:
a) za vratara ili bilo kojeg drugog obrambenog igrača koji povuče prema dolje ili na drugi način pomakne gol (slika 20.);
b) za obrambenog igrača igrati, pokazati namjeru igranja ili blokirati udarac na gol s dvije ruke (slika 21.);
c) za obrambenog igrača koji pokazuje namjeru ili blokira dodavanje s dvije ruke;
c) za obrambenog igrača koji loptom igra stisnutom šakom (slika 22.);
d) za vratara ili drugog obrambenog igrača potopiti loptu kada je napadnut.
 

Slika 20.                             Slika 21.

 


Slika 22.


Važno je razlikovati da se gore opisani prekršaj i drugi prekršaji kao što su držanje, povlačenje, ometanje itd. koji se kažnjavaju slobodnim bacanjem (i isključenjem ovisno o situaciji), postaju prekršaji za kazneno bacanje, ako su počinjeni unutar prostora 5 m od strane obrambenog igrača, te ukoliko sprječavaju postizanje pogotka.
 
22.3. Za obrambenog igrača, unutar prostora 5 m udariti nogom ili udariti protivnika ili počiniti bilo koji čin grubosti. U tom slučaju  prekršitelj također mora biti isključen za ostatak utakmice , a zamjena ulazi nakon što prođe 4 minuta čiste igre, a kazneno bacanje će se dosuditi u korist ekipe u napadu.
 
22.4. Za isključenog igrača namjerno ometati igru uključujući i podizanje granice igrališta.
 
22.5. Za vratara ili bilo kojeg obrambenog igrača koji prevrne gol u svrhu spriječavanja vjerojatnog pogotka. Prekršitelj mora biti isključen do kraja utakmice, a zamjena ulazi u igru nakon što se ispuni jedan od događaja opisanih u 21.3.
 
22.6. Ulazak u igralište igrača ili zamjene koji prema pravilima nemaju pravo sudjelovati u igri u to vrijeme. Prekršitelj mora biti isključen do kraja utakmice, a zamjena, ako je to moguće, ulazi u igru nakon što se ispuni jedan od događaja opisanih u 21.3. Ovo pravilo se neće primjenjivati za isključenog igrača koji ponovo uđe ili za zamjenu koja uđe u igru prije nego nastupi događaj opisan u 21.3.
 
PRIPOMENA: Ukoliko isključeni igrač ili njegova zamjena koji nemaju pravo sudjelovanja u igri prema ovim Pravilima uđu u igru biti će isključeni do kraja utakmice s pravom zamjene. Zamjena može najranije ući u igru  temeljem članak 21.3. 
 
22.7. Za trenera ekipe koji nije u posjedu lopte zatražiti time – out ili za službeno lice počiniti bilo kakav potez kako bi spriječio eventualno postizanje pogotka; osobna greška zbog ovakvih prekršaja neće biti zapisana.
 
22.8. Ako je tijekom posljednje minute utakmice dosuđeno kazneno bacanje trener može, umjesto kaznenog bacanja, izabrati posjed lopte izvođenjem slobodnog bacanja. Mjeritelj vremena će u tom slučaju, za ekipu koja je u posjedu lopte, mjeriti novo vrijeme (30 sekundi) od trenutka kad se izvede slobodno bacanje.
 
PRIPOMENA: Odgovornost je na glavnom treneru da uputi jasan znak, bez kašnjenja želi li ekipa zadržati posjed lopte prema ovom Pravilu.
Sudac koji se nalazi na strani na kojoj su klupe za pričuvne igrače zatražiti će loptu i pitati trenera da li želi izvesti kazneno ili slobodno bacanje