6. OBUČAVANJE I TRENING

 

Obučavanje i trening igrača u vaterpolu zahtijeva sistematski i kontinuirani rad kroz čitavu godinu. S obzirom na specifičnosti vaterpola kao sportske igre u vodi, uz obučavanje različitih elemenata tehnike, taktike i teorije igre, u procesu treninga posebna se pažnja pridaje obučavanju specifičnih lokomotornih kretanja u vodi, kao i razvijanju svih psihomotornih sposobnosti, koje dolaze do punog izražaja u toj igri. Suvremeni vaterpolo traži svestranu sportsku ličnost, pa je stoga potrebna rana specijalizacija. Zato postoje pionirske i omladinske vaterpolo škole u kojima polaznici takvih škola planskim, stručnim i sistematskim radom stječu osnovna znanja iz tehnike, taktike i teorije vaterpola, što je prvi preduvjet da se mladi igrači uspješno uključe u daljnji proces sportskog treninga. Uzimajući u obzir fiziološke i antropometrijske karakteristike dječjeg organizma, kao i specifičnost zahtjeva vaterpolo igre osnovna tehnika usvaja se primjenom jednostavnih vježbi. Pojedini elementi tehnike najprije se opisuju i demonstriraju u cjelini, a zatim se uvježbavaju. U obučavanju elemenata tehnike primarna je sintetička metoda. Uloga trenera u procesu obučavanja dolazi do izražaja kod uočavanja i ispravljanja grešaka. Ukazujući na greške, trener se često služi analitičkom metodom. Naročito je važno da početnici usvoje osnovni način kretanja u igri — vaterpolo kraul, te bazične elemente tehnike s loptom: vođenje lopte, podizanje lopte iz vode na ruku, hvatanje lopte na ruku i osnovni udarac na vrata. Osnovne elemente tehnike treba uvježbavati najprije odvojeno, a zatim u sklopu kompleksnih vježbi, u početku bez pratnje protivnika, a kasnije uz poluak-tivnog protivnika. U daljnjem procesu obučavanja elementi se uvježbavaju različitim elementarnim igrama, kao i igrom na jedna vrata i na dvoja vrata, tj. primjenjuje se metoda situacionog vježbanja.
U Jugoslaviji se u svrhu odgoja i razvoja mladih vaterpolista redovito održavaju zimska i ljetna natjecanja na republičkom nivou, kao i PJ u pionirskoj i omladinskoj konkurenciji. U razradi godišnjeg ciklusa treninga valja se brinuti o kalendaru natjecanja. S obzirom na organizirana službena natjecanja u zimskom periodu, kao i na natjecanja, koja se pretežno odvijaju u ljetnim mjesecima, jedna natjecateljska sezona dijeli se na dva odvojena ciklusa. Svaki ciklus sadrži pripremni, natjecateljski i prelazni period. Planira se tako da igrači jedne ekipe postignu maksimum svoje sportske forme u vrijeme održavanja najvažnijih natjecanja, a zatim se nastoji da se ona održi na toj razini. Podizanje sportske forme i njeno održavanje postižu se na različite načine i različitim metodama sportskog treninga. Na razvijanju funkcionalnih sposobnosti naročito se radi u prvom dijelu pripremnog perioda, i to primjenom metode kontinuiranog plivanja i metodom intervalnog treninga.
Prema fazi i stanju pripremljenosti igrača mijenja se dužina dionica, intenzitet plivanja, broj ponavljanja i vrijeme trajanja odmora. Intervalnom metodom treninga posebno se utječe na razvoj psihomotorne izdržljivosti i na razvoj tzv. brzinske izdržljivosti, faktora, koji je dominantan u suvremenom vaterpolu. Svojstva psihomotorne brzine postižu se primjenom kratkih plivačkih sprintova maksimalnog intenziteta, uz odmor do potpunog oporavka između pojedinih serija ili broja ponavljanja. Ta je metoda pogodna za održavanje sportske forme u natjecateljskom periodu, kada se znatno smanjuje opseg i intenzitet intervalnog treninga, a povećava broj sprintova kraćih dionica maksimalnog intenziteta. Kao i u ostalim sportskim igrama, gdje je dominantan faktor snage, i vaterpolisti se u treningu služe pomoćnim spravama: utezima, medicinkama, gumenim trakama za rastezanje, olovnim pojasevima i si. kojima se razvija snaga ramenog pojasa i ruku, snaga leđne i trbušne muskulature te snaga nogu.
Taktika i teorija igre razrađuju se na treningu igrom na jedna vrata ili igrom na dvoja vrata. Igra se prema potrebi prekida i ukazuje na greške pojedinca ili ekipe. Radi pripremanja različitih varijanti taktike obrane i napada, ekipe u pripremnom periodu igraju prijateljske utakmice. U natjecateljskom periodu pojedinog godišnjeg ciklusa u razradi taktike protiv konkretnog protivnika, filmski ili magnetoskopski, snima se igra protivnika, da bi se mogla analizirati igra istaknutih pojedinaca, a zatim se razrađuje način igre u obrani i u napadu. Prelazni period namijenjen je potpunom oporavku vaterpolista i pripremi za naredni period putem dopunskih aktivnosti minimalnih intenziteta.