18. NEUTRALNA BACANJA

 

18.1. Neutralno bacanje mora se dosuditi:

a) kada lopta na početku četvrtine, po sučevom mišljenju, padne tako da daje prednost jednoj ekipi;

b) kada jedan ili više igrača iz svake ekipe učine istovremeno prekršaj tako da sucima nije moguće ocijeniti koji je igrač prvi napravio prekršaj;

c) kada oba suca zazvižde u isti trenutak, dosuđujući obični prekršaj različitim ekipama;

d) kada lopta udari ili ostane na nekoj prepreci iznad igrališta.

 
18.2. Kod neutralnog bacanja sudac mora baciti loptu u polje na približnoj poprečnoj poziciji gdje je bio događaj, na način da igrači obje ekipe imaju istu mogućnost doći u posjed lopte. Neutralno bacanje, dosuđeno u prostoru 2 m, mora se izvesti na liniji 2 m.
 
18.3. Ako je kod neutralnog bacanja, po mišljenju suca, lopta pala tako da daje očitu prednost jednoj ekipi, sudac će uzeti loptu i ponoviti bacanje.