21. PREKRŠAJI ZA ISKLJUČENJE

 

21.1. Prekršaji za isključenje će se primjeniti za slijedeće prekršaje (21.4. – 21.17.) koji se moraju kazniti (ukoliko drugačije ovim pravilma nije predviđeno) dosuđivanjem slobodnog bacanja za protivničku ekipu i isključenjem igrača koji je počinio prekršaj.
 
21.2. Isključeni igrač se mora kretati prema prostoru za ponovni ulaz najkraćim putem prema vlastitoj golnoj liniji bez napuštanja vode. Isključeni igrač, koji izađe iz vode (prije nego što je njegova zamjena ušla) smatrat će se krivim za prekršaj prema 21.10. (nepoštivanje).
 
PRIPOMENE: lsključeni igrač (uključujući bilo kojeg igrača koji je isključen prema ovim pravilima za ostatak igre) mora ostati u vodi i krenuti (što uključuje i plivanje ispod površine vode) prema prostoru za ponovni ulazak na vlastitoj golnoj linji, bez utjecaja na igru. On smije isplivati iz igrališta na bilo kojem mjestu golne linije i može plivati iza gola do prostora za ponovni ulazak, vodeći računa da ne pomiče granicu igrališta.
Kada dođe u prostor za ponovni ulazak isključeni igrač mora biti vidljiv iznad nivoa vode prije nego što on (ili zamjena) moraju dobiti dozvolu za ponovni ulazak u skladu s pravilima. Međutim nije potrebno da isključeni igrač ostane u prostoru za ponovni ulazak i čeka dolazak zamjene.
 
21.3. Isključenom igraču ili njegovoj zamjeni bit će dozvoljen ponovni ulazak u igru nakon što se ispuni jedan od uvjeta:

a) nakon isteka vremena od 20 sekundi stvarne igre, tajnik će podići odgovarajuću zastavicu, pod uvjetom da je isključeni igrač došao u prostor za ponovni ulazak u skladu s pravilima;

b) nakon što je postignut pogodak;

c) kada ekipa isključenog igrača ponovo dođe u posjed lopte (što podrazumijeva da kontrolira loptu) za vrijeme stvarne igre i tada defanzivni sudac mora dati znak za ulazak zamahom ruke;

d) nakon prekida, kada igru nanovo započinje ekipa isključenog igrača, a tada defanzivni sudac mora dati znak za ulazak igraču zamahom ruke.

 
Isključenom igraču ili zamjeni bit će dozvoljen ponovni ulazak iz prostora za ponovni ulazak bliže njegovoj golnoj liniji pod uvjetom:

a) da je dobio znak od tajnika ili suca;

b) da ne skoči ili se odgurne od strane ili zida bazena ili granice igrališta;

c) da ne dodiruje granicu igrališta;

d) zamjeni neće biti dozvoljeno ući umjesto isključenog igrača sve dok isključeni igrač ne dođe u prostor za ponovni ulazak bliži njegovoj golnoj liniji.

           
-Nakon što je pogodak postignut, isključeni igrač ili zamjena smije ponovno ući u igralište sa bilo kojeg mjesta.
 
-Ove odredbe će se primjeniti i za ulazak zamjene kada je isključeni igrač dobio treću osobnu grešku ili je na drugi način bio isključen za preostali dio igre u skladu s ovim pravilima.
 
PRIPOMENE: Suci ne smiju dati znak za ulazak zamjeni, niti tajnik smije označiti kraj 20 sekundi vremena isključenja, sve dok isključeni igrač nije doplivao do prostora za ponovni ulazak bliže njegovoj golnoj linji. Isto se mora primjeniti i za ulazak zamjene umjesto igrača isključenog do kraja igre. U slučaju da se isključeni igrač propusti vratiti u prostor za ponovni ulazak, zamjeni ne smije biti dozvoljen ulazak sve dok nije postignut pogodak ili do kraja dijela igre.
Defanzivni sudac prvenstveno je odgovoran za davanje znaka za ponovni ulazak isključenom igraču ili zamjeni. Međutim, ofenzivni sudac smije takoder pomoći u tom slučaju i znak oba suca biti će valjan. Ukoliko sudac sumnja u nepravilan ulazak ili golni sudac označava takav nepravilan ulazak treba se prvo uvjeriti da drugi sudac nije označio ponovni ulazak.
Prije davanja znaka za ponovni ulaz isključenom igraču ili zamjeni, defanzivni sudac će pričekati trenutak za slučaj da ofenzivni sudac ne dosudi ponovno vraćanje lopte protivničkoj ekipi.
Ne smatra se promjena posjeda lopte samo zato što je označen kraj četvrtine, ali isključenom igraču ili zamjeni mora biti omogućen ponovni povratak u igru ukoliko njegova ekipa osvoji loptu plivajući na početku slijedeće četvrtine. Ukoliko je igrač isključen kada je označen kraj četvrtine, suci i tajnici moraju obratiti pažnju na ispravan broj igrača prije označavanja ponovnog početka.
 
21.4. Za igrača koji napušta vodu, sjedi ili stoji na stepenicama ili stranama bazena za vrijeme igre, osim u slučaju nezgode, povrede ili bolesti ili s dozvolom suca.
 
21.5. Ometati izvođenje slobodnog, golnog ili kornerskog bacanja uključujući:

a) namjerno udaljavanje lopte ili zadržavanje lopte čime se onemogućuje normalan razvoj igre;

b) svaki pokušaj igranja loptom prije nego što napusti ruku igrača koji izvodi bacanje.

 
PRIPOMENE: Igrač ne treba biti kažnjen prema ovom članku ukoliko nije čuo zvižduk, jer je bio ispod vode. Suci moraju odlučiti da li je ovaj čin igrača bio namjeran.
Ometanje kod slobodnog bacanja može biti posredno kada se loptom igra, udaljuje ili se spriječava igraču koji izvodi bacanje da dođe do lopte ili se može dogoditi da se izvođenje slobodnog bacanja ometa protivnikovim zatvaranjem smjera bacanja (slika 13.) ili ometanjem pokreta igrača koji izvodi slobodno bacanje (slika 14.). Za ometanje izvođenja kaznenog bacanja također vidi 21.16.
 

 
Slika 13.                                            Slika 14.

                         
21.6. Namjera igranja ili blokiranja udarca izvan prostora 5 metara.
 
PRIPOMENE:
Ako obrambeni igrač koji je izvan prostora 5 metara podigne dvije ruke u namjeri da igra ili blokira udarac na gol, isti se mora isključiti.
 
21.7. Namjerno prskati vodu protivniku u lice.
 

Slika 15.
 

PRlPOMENE: Prskanje se često koristi kao nesportska taktika i ona se često kažnjava u očitim situacijama kada su igrači okrenuti licem u lice (slika 15.). Međutim, može se dogoditi, manje uočljivo, kada igrač čini vodenu zavjesu svojim rukama, tobože bez namjere, u pokušaju da onemogući pogled protivniku koji želi pucati na gol ili dodati loptu. Kazna za namjerno prskanje protivnika je isključenje prema 21.7. ili kazneno bacanje prema 22.2 ako je protivnički igrač unutar prostora 5 m i pokušava pucati na gol. Da bi se dosudilo kazneno bacanje ili isključenje odlučujući su jedino položaj i akcija igrača koji napada. Nije odlučujuće da li je igrač koji je napravio prekršaj unutar ili izvan prostora od 5 m.
 
21.8. Držati, potopiti ili povući protivnika koji ne drži loptu. ¨DRŽANJE¨ je podizanje, nošenje ili dodirivanje lopte, ali ne uključuje driblanje loptom.
 
PRlPOMENA: Ispravna primjena ovog pravila je od izuzetne važnosti kako za tijek igre, tako i za pravedan rezultat. Tekst pravila je jasan i izričit i može biti tumačen samo na jedan način:
držati (slika 16.), potopiti (slika 17.) ili povući (slika 18.) protivnika koji ne drži loptu je prekršaj za isključenje. Bitno je da suci ovaj članak ispravno primjenjuju bez osobnog tumačenja kako bi se osiguralo da se ne prekorače granice oštre igre. Suci moraju imati na umu o povredi  21. 8 unutar prostora 5 m koja spriječava mogućnost vjerojatnog postizanja pogotka i koja mora biti kažnjena dosuđivanjem kaznenog bacanja.
 

Slika 16.

Slika 17.                                 Slika 18.


21.9. Udariti nogom ili udariti protivnika namjerno ili činiti naglašene pokrete s tom namjerom.
 
PRIPOMENE: Prekršaj udaranja nogom ili udaranja protivnika može biti počinjen na različite načine ukjučujući da ga je počinio igrač koji je u posjedu lopte ili protivnički igrač; posjedovanje lopte nije odlučujući činilac. Važna je akcija prekršitelja koja uključuje njegove naglašene pokrete u namjeri da udari nogom ili udari protivnika, čak ako do kontakta nije ni došlo.

Slika 19.

 

Jedan od ozbiljnijih udaraca je udarac laktom unazad (slika 19.) koji može prouzročiti ozbiljnu povredu protivnika. Također ozbiljne povrede mogu se dogoditi kada igrač namjerno pokretom glave unazad udari u lice protivnika koji ga pokriva. U ovakvim slučajevima sudac bi ispravnije postupio primjenom 21.11. (brutalnost), nego primjenom 21.9.
 
21.10. Nepristojno se ponašati, uključujući upotrebu neprihvatljivog rječnika, nasilno i ustrajno neprimjereno igrati, otkazati poslušnost ili pokazati nepoštivanje sudaca ili službene osobe, kao i ponašanje protivno duhu ovih Pravila uz veliku vjerojatnost dovođenja utakmice do incidenta, smatraju se prekršajima zbog kojih igrač mora biti isključen do kraja igre, a zamjena ulazi u igru nakon što se ispuni jedan od uvjeta navedenih u 21.3.
 
 
PRIPOMENA:
Ako član ekipe načini prekršaj naveden u ovim Pravilima tijekom odmora između četvrtina, tijekom time-outa ili prije ponovnog početka igre nakon što je njegova ekipa postigla pogodak, igrač mora biti isključen do kraja utakmice, a zamjena može ući kada istekne odmor, kada ekipa isključenog igrača ponovno dođe u posjed lopte (to znači da kontrolira loptu) ili u drugim situacijama navedenim u 21.3.
 
21.11. Učiniti grubi nasrtaj (uključujući udaranje nogom i udaranje ili pokušaj udaranja nogom ili udaranja sa zlom namjerom) na protivničkog igrača ili na službenu osobu, bilo za vrijeme igre, time outa ili prekida između četvrtina. Prekršitelj mora biti isključen do kraja igre, a kazneni udarac će biti dosuđen za protivničku ekipu. Isključeni igrač može biti zamijenjen nakon isteka 4 minuta čiste igre.
 
PRIPOMENE:
Ovo pravilo će se primjeniti ako se grubost dogodi za vrijeme prekida između četvrtina i tada treba dosuditi kazneno bacanje.  U tom slučaju prije početka četvrtine će se izvesti kazneno bacanje, a  u igralištu mogu biti samo izvođač kaznenog bacanja i vratar. Medutim, ove odredbe se neće primijeniti prije nego što je utakmica započela.
 
U slučaju grubosti, u bilo koje vrijeme, počinjene od pričuvnog igrača koji se ne nalazi u vodi za vrijeme igre, prekršitelj mora biti isključen za ostatak utakmice. Kapetan ekipe mora odrediti igrača po osobnom izboru koji će napustiti vodu, a ekipa će nastaviti igru sa igračem manje 4 minute. Igrač koji je izašao iz vode može naknadno biti korišten za vrijeme ostatka igre kao jedan od igrača u vodi i neće mu biti dosuđena osobna greška, bez obzira što je bio povučen iz vode.
 
21.12. Za igrača ekipe koja nije u posjedu lopte, počiniti bilo koji od slijedećih prekršaja prije nego što je izvedeno slobodno, golno, kornersko ili kazneno bacanje ili za igrača bilo koje ekipe počiniti bilo koji prekršaj prije nego što je izvedeno neutralno bacanje:

20.9. Ometati protivnika;

20.10. Gurnuti ili odgurnuti se od protivnika;

21.4 -21.11. Počiniti prekršaj za isključenje.

 
21.13. U slučaju istovremeno počinjenih slijedećih prekršaja igrača bilo koje ekipe prije izvođenja slobodnog, golnog, kornerskog, kaznenog ili neutralnog bacanja:

20.9. Ometati protivnika;

20.10. Gurnuti ili odgurnuti se od protivnika;

21.4 -21.11. Počiniti prekršaj za isključenje.

 
Oba igrača moraju biti isključena, lopta ostaje u posjedu ekipe koja napada. Igrači moraju biti isključeni za ostatak igre kako je to predviđeno pravilima.
 
PRIPOMENE: Oba isključena igrača prema ovim Pravilima mogu ući u igru najranije prema članku 21.3. ili kod sljedeće promjene posjeda lopte. Ako su dva igrača koja su bila isključena prema ovom članku stekli uvjete za ponovni ulazak u igru, prije dolaska do prostora za ponovni ulazak,  sudac smije mahanjem ruke svakom igraču dati dozvolu za ponovni ulazak kada se isti nađe u prostoru za ponovni ulazak. Sudac ne mora čekati da oba igrača budu spremna za ponovni ulazak.
Ekipa u posjedu lopte kod istodobnog obostranog prekršaja nastavit će igru slobodnim bacanjem, golnim bacanjem, kornerskim bacanjem ili kaznenim udarcem. U slučaju neutralnog bacanja sudac će nastaviti utakmicu temeljem članka 18.
 
21.14. Za igrača ekipe koja je u posjedu lopte, počiniti prekršaj pod 21.4. -21.11. (prekršaji za isključenje), prije izvođenja slobodnog, golnog, kornerskog ili kaznenog bacanja, s time da:

a) igrač će biti isključen za ostatak utakmice gdje pravila to predviđaju;

b) kada je prekršaj počinjen za vrijeme izvođenja kaznenog bacanja, kazneno bacanje se mora izvesti.

 
21.15. Za isključenog igrača koji ponovo uđe ili zamjeni za nepravilan ulazak u igru, uključujući:

a) bez da je dobio znak od tajnika ili suca;

b) s bilo kojeg drugog mjesta osim iz njegovog prostora za ponovni ulazak, osim kada Pravila predviđaju trenutnu zamjenu;

c) skakanjem ili odgurivanjem od strane ili zida bazena ili igrališta;

d) podizanjem granice igrališta.

 
Ako ovaj prekršaj napravi igrač ekipe koja nije u posjedu lopte, isti mora biti isključen, te se istodobno dosuđuje kazneno bacanje za protivničku ekipu.
Ako ovaj prekršaj napravi igrač ekipe koja je u posjedu lopte, isti mora biti isključen i dosuđuje se slobodno bacanje za protivničku ekipu.
 
21.16. Ometati izvođenje kaznenog bacanja. Prekršitelj će biti isključen do kraja utakmice, a zamjena ulazi nakon što se ispuni jedan od događaja opisanih u 21.3. Kazneno bacanje mora se izvesti ili ponoviti.
 
PRIPOMENA: Najčešći način ometanja kaznenog bacanja je udariti nogom igrača koji izvodi bacanje baš u trenutku izvođenja. Bitno je da suci osiguraju da su svi igrači naj- manje 2 m od izvođača, kao bi se izbjeglo ometanje na mjestu izvođenja. Sudac će dozvoliti prvo igračima obrambene ekipe pravo zauzimanja položaja do izvođača.
 
21.17. Za vratara obrambene ekipe koji nije zauzeo pravilan položaj na golnoj liniji u trenutku izvođenja kaznenog bacanja, nakon što je bio jednom upozoren od strane suca da to učini. Drugi obrambeni igrač smije zauzeti položaj vratara, ali bez povlastica i ograničenja.
 
21.18. Kada je igrač isključen, vrijeme isključenja mora započeti odmah nakon što je lopta napustila ruku igrača koji izvodi slobodno bacanje ili kada se lopta dotakne kod neutralnog bacanja.
 
21.19. Ako isključeni igrač namjerno ometa igru, uključujući podizanje granice igrališta, kazneno bacanje mora biti dosuđeno protivničkoj ekipi i dodatna osobna greška će biti dosuđena isključenom igraču. Ukoliko isključeni igrač ne napusti igralište odmah, sudac to smije smatrati namjernim ometanjem prema ovom članku.
 
21.20. U slučaju produžetka, vrijeme isključenja bilo kojeg isključenog igrača mora se nastaviti i u produžetku. Osobne greške dosuđene za vrijeme redovne igre moraju se prenijeti na produžetke i bilo koji isključeni igrač prema ovim pravilima za ostatak utakmice ne smije sudjelavati u produžecima.