DODATAK A – UPUTSTVO ZA DVA SUCA

 

1. Suci imaju apsolutnu kontrolu igre i moraju imati jednako pravo odlučivati o prekršajima i kaznama. Razlike u mišljenjima ne mogu biti osnova za protest ili žalbu.

 

2. Organizacija koja određuje suce mora odrediti i stranu bazena za svakog suca. Suci moraju promjeniti stranu bazena prije početka svakog dijela igre kada ekipe ne mjenjaju strane.

 

3. Znak za početak igre i svakog dijela igre daje sudac koji se nalazi na strani službenog stola.

 

4. Nakon postignutog pogotka znak za ponovni početak mora dati sudac koji je kontrolirao napad kada je pogodak postignut.

 

5. Svaki sudac mora odlučivati o prekršajima u bilo kojem dijelu igrališta, li svaki sudac prije svega mora voditi računa o napadačkoj situaciji kod napada na gol s njegove desne strane. Sudac koji ne kontrolira napad (defanzivni sudac) mora zauzeti položaj prateći zadnjeg igrača ekipe koja napada.

 

6. Kod dosuđivanja slobodnog, golmanskog ili kornerskog bacanja, sudac koji je donio odluku će zazviždati i oba suca će pokazati smjer napada, kako bi omogućili igračima na različitim stranama igrališta, da brzo uoče kojoj je ekipi dosuđeno bacanje. Ukoliko je potrebno izbjeći dvojbu, sudac koji je donio odluku označit će mjesto odakle se bacanje treba izvesti. Suci moraju upotrebljavati znakove opisane u dodatku B kako bi označili prirodu prekršaja koji su dosudili.

 

7. Znak za kazneno bacanje će dati sudac koji prati napad, osim kada igrač koji izvodi bacanje lijevom rukom zatraži od defanzivnog suca da mu da znak.

 

8. Ukoliko su istovremeno slobodna bacanja dosuđena od obojice sudaca istoj ekipi, bacanje mora izvesti igrač kojemu je dosuđeno od strane suca koji prati napad.

 

9. Kada se istovremeno dosude slobodna bacanja za različite ekipe mora biti dosuđeno neutralno bacanje koje dodijeljuje sudac koji prati napad.

 

10. Kada jedan sudac dosudi prekršaj za isključenje, a u isto vrijeme drugi sudac dosudi kazneno bacanje, ali za protivničku ekipu, obojica prekršitelja moraju biti isključena i mora se dosuditi neutralno bacanje.

 

11. Kada istovremeno obojica sudaca dosude jedan slobodno bacanje, a drugi prekršaj za isključenje ili prekršaj za kazneno bacanje, mora se primjeniti prekršaj za isključenje ili kazneno bacanje.

 

12. Kada istovremeno igrači obje ekipe počine prekršaj za isključenje, bilo za vrijeme stanke igre ili u mrtvom vremenu oba će igrača biti isključena, a ekipa u posjedu lopte će nastaviti igru izvođenjem slobodnog bacanja.

 

13. U slučaju istovremenog dosuđivanja kaznenog bacanja objema ekipama, prvo bacanje mora biti dodijeljeno ekipi koja je zadnja bila u posjedu lopte. Nakon drugog izvođenja kaznenog bacanja igra će biti nastavljena s neutralnim bacanjem na polovicu igrališta.