1. RAZVOJ U SVIJETU

 

Preteča vaterpola je sportska igra koja se prvi put pojavila 1869. u V. Britaniji, zahvaljujući nastojanjima sportskih stručnjaka, da se u tada već jednoličan program plivačkih natjecanja unese više živosti.

DODATAK B – SIGNALIZACIJA

Slika A Sudac spušta ruku iz okomitog položaja: I. označavajući početak dijela igre, II. označavajući ponovni početak nakon pogotka, III. označavajući izvođenje kaznenog bacanja. Slika B Pokazuje s jednom rukom u smjeru napada i koristeći drugu ruku pokazuje prema mjestu s kojeg će lopta biti vraćena u igru u slučaju: I. slobodnog bacanja, II. golmanskog bacanja, III. kornerskog bacanja Slika CZa signaliziranje neutralnog bacanja, sudac će pokazati rukom prema mjestu gdje je neutralno bacanje dosuđeno, te će okrenuti oba palca gore i tražiti loptu. Slika D Za označavanje isključenja igrača. Sudac pokazuje prema igraču te pomiče ruku brzo prema granici igrališta. Sudac pokazuje broj igrača, tako da to bude vidljivo iz igrališta i sa zapisničkog stola. Slika E Za istovrerneno isključenje dvojice igrača. Sudac će pokazati objema rukama prema dvojici igrača označavajući njihovo isključenje i signalizirajući brojeve u skladu sa slikom D. Slika F Za isključenje igrača s pravom zamjene. Sudac pokazati isključenje u skladu sa slikom D (ili slikom E ako je primjenljivo) i rotirati ruke jednu oko druge na način da je vidljivo igraču i stolu. Nakon tog sudac će stolu pokazati broj kapice isključeno igrača. Slika G Za pokazivanje isključenja bez prava zamjene. Sudac će pokazati isključenje u skladu sa slikom D (ili slikom E ako je primjenljivo) i prekrižiti ruke na način da su vidljive iz igrališta i sa zapisničkog stola, te će zapisničkom stolu vidljivo pokazati broj prekršitelja. Slika H Za signaliziranje dosuđivanja kaznenog bacanja. Sudac će podići ruku s pet prstiju u zrak. Obavijestit će zapisnički stol o broju obrambenog igrača. Slika I Za signaliziranje postignutog pogotka. Sudac će označiti pogodak zviždeći i istovremeno pokazujući prema centru igrališta. Slika J Za označavanje prekršaja za isključenje zbog držanja protivnika. Sudac će napraviti pokret prema dolje, držeći ručni zglob s drugom rukom iz vodoravnog položaja. Slika K Za označavanje prekršaja za isključenje zbog potapanja protivnika protivnika. Sudac će napraviti pokret naniže objema rukama počevši od vodoravnog položaja. Slika L Za označavanje prekršaja za isključenje zbog povlačenja protivnika. Sudac će napraviti pokret povlačenja objema rukama tako da ih ispruži okomito i povuče prema tijelu. Slika M Za označavanje prekršaja za isključenje zbog udaranja protivnika nogom. Sudac će napraviti pokret udaranja nogom s jednom nogom. Slika N Za označavanje prekršaja za isključenje zbog udaranja protivnika. Sudac će napraviti pokret udaranja stisnutom šakom počevši iz vodoravnog položaja. Slika O Za označavanje običnog prekršaja zbog guranja ili odgurivanja od protivnika. Sudac će rukom napraviti pokret guranja od svog tijela počevši od vodoravnog položaja. Slika P Za označavanje običnog prekršaja ometanja. Sudac će napraviti pokret prekriženim rukama jedne preko druge u vodoravnom položaju. Slika Q Za označavanje običnog prekršaja zbog potopljene lopte. Sudac će napraviti pokret rukom naniže počevši od vodoravnog položaja. Slika R Za označavanje običnog prekršaja zbog stajanja na dnu bazena. Sudac će označiti podizanjem i spuštanjem noge. Slika S Za označavanje običnog prekršaja zbog pretjeranog zadržavanja izvođenja slobodnog, golmanskog ili komerskog bacanja. Sudac će podići s ruku dlanom okrenutim prema gore jedanput ili dvaput na vidljiv način. Slika T Za označavanje prekršaja 2 m, sudac će pokazati broj dva podižući kažiprst i srednji prst u zrak s rukom ispruženom okomito. Slika U Za označavanje običnog prekršaja zbog odugovlačenja igre ili isteka trideset i pet sekundi stvarne igre. Sudac će pomicati ruku kružno dva ili tri puta. Slika V Za golnog suca signaliziranje početka četvrtine. Slika W Za golnog suca signaliziranje nepravilnog starta ili nepravilnog ulaska isključenog igrača ili zamjene. Slika X Za golnog suca signaliziranje golmanskog ili kornerskog bacanja. Slika Y Za golnog suca signaliziranje pogotka. Slika Z Za označavanje broja kapice igrača s obje ruke. Ako je broj veći od pet, prvo se pokazuje otvorenim dlanom pet prstiju, a zatim dodatni prsti da zbroj odgovara broju igrača. Za broj deset pokazuje se stisnuta šaka. Ako je broj veći od deset prvo se pokazuje stisnuta šaka, a zatim stisnuti prsti do broja igrača.

 

 

 

 

DODATAK A – UPUTSTVO ZA DVA SUCA

 

1. Suci imaju apsolutnu kontrolu igre i moraju imati jednako pravo odlučivati o prekršajima i kaznama. Razlike u mišljenjima ne mogu biti osnova za protest ili žalbu.

 

2. Organizacija koja određuje suce mora odrediti i stranu bazena za svakog suca. Suci moraju promjeniti stranu bazena prije početka svakog dijela igre kada ekipe ne mjenjaju strane.

 

3. Znak za početak igre i svakog dijela igre daje sudac koji se nalazi na strani službenog stola.

 

4. Nakon postignutog pogotka znak za ponovni početak mora dati sudac koji je kontrolirao napad kada je pogodak postignut.

 

5. Svaki sudac mora odlučivati o prekršajima u bilo kojem dijelu igrališta, li svaki sudac prije svega mora voditi računa o napadačkoj situaciji kod napada na gol s njegove desne strane. Sudac koji ne kontrolira napad (defanzivni sudac) mora zauzeti položaj prateći zadnjeg igrača ekipe koja napada.

 

6. Kod dosuđivanja slobodnog, golmanskog ili kornerskog bacanja, sudac koji je donio odluku će zazviždati i oba suca će pokazati smjer napada, kako bi omogućili igračima na različitim stranama igrališta, da brzo uoče kojoj je ekipi dosuđeno bacanje. Ukoliko je potrebno izbjeći dvojbu, sudac koji je donio odluku označit će mjesto odakle se bacanje treba izvesti. Suci moraju upotrebljavati znakove opisane u dodatku B kako bi označili prirodu prekršaja koji su dosudili.

 

7. Znak za kazneno bacanje će dati sudac koji prati napad, osim kada igrač koji izvodi bacanje lijevom rukom zatraži od defanzivnog suca da mu da znak.

 

8. Ukoliko su istovremeno slobodna bacanja dosuđena od obojice sudaca istoj ekipi, bacanje mora izvesti igrač kojemu je dosuđeno od strane suca koji prati napad.

 

9. Kada se istovremeno dosude slobodna bacanja za različite ekipe mora biti dosuđeno neutralno bacanje koje dodijeljuje sudac koji prati napad.

 

10. Kada jedan sudac dosudi prekršaj za isključenje, a u isto vrijeme drugi sudac dosudi kazneno bacanje, ali za protivničku ekipu, obojica prekršitelja moraju biti isključena i mora se dosuditi neutralno bacanje.

 

11. Kada istovremeno obojica sudaca dosude jedan slobodno bacanje, a drugi prekršaj za isključenje ili prekršaj za kazneno bacanje, mora se primjeniti prekršaj za isključenje ili kazneno bacanje.

 

12. Kada istovremeno igrači obje ekipe počine prekršaj za isključenje, bilo za vrijeme stanke igre ili u mrtvom vremenu oba će igrača biti isključena, a ekipa u posjedu lopte će nastaviti igru izvođenjem slobodnog bacanja.

 

13. U slučaju istovremenog dosuđivanja kaznenog bacanja objema ekipama, prvo bacanje mora biti dodijeljeno ekipi koja je zadnja bila u posjedu lopte. Nakon drugog izvođenja kaznenog bacanja igra će biti nastavljena s neutralnim bacanjem na polovicu igrališta.

 

25. NEZGODA, POVREDA I BOLEST

 

25.1. Igraču će biti dozvoljeno napustiti vodu, sjediti ili stajati na stepenicama ili stranama bazena za vrijeme igre samo u slučaju nezgode, povrede ili bolesti, ili s dozvolom suca. Igrač koji je opravdano napustio vodu može ponovno ući iz prostora za ponovni ulazak bliže vlastitoj golnoj liniji kod odgovarajućeg prekida s dozvolom suca.
 
25.2. Ukoliko igrač krvari sudac će odmah narediti igraču da napusti vodu i dozvoliti zamjeni da uđe bez zaustavljanja utakmice. Nakon što je krvarenje zaustavljeno, igraču će biti dozvoljeno da se vrati u igru.
 
25.3. U slučaju da se dogodila nezgoda, povreda ili bolest, osim krvarenja, sudac može po svojoj ocjeni prekinuti utakmicu ne duže od 3 minute. U tom slučaju on mora dati znak mjeritelju vremena kada je prekid započeo.
 
25.4. Ukoliko se igra zaustavila zbog nezgode, povrede, krvarenja ili drugog nepoznatog razloga, ekipa koja je bila u posjedu lopte u vrijeme prekida, nastavit će igru s mjesta gdje je igra bila prekinuta.
 
25.5. Osim u uvjetima 5.2 (krvarenje) igraču ne treba biti dozvoljeno sudjelovanje u daljenjem tijeku igre, ukoliko je zamjena ušla.

 

24. OSOBNE GREŠKE

 

24.1. Osobna greška će biti upisana onom igraču koji počini prekršaj za isključenje ili prekršaj za kazneno bacanje. Sudac mora pokazati tajniku broj kapice prekršitelja.
 
24.2. Nakon što je dobio treću osobnu grešku igrač će biti isključen iz igre do kraja utakmice, a zamjena ulazi nakon što se ispuni jedan od događaja opisanih u 21.3. Ako je treća osobna greška bila prekršaj za kazneno bacanje ulazak zamjene mora uslijediti odmah.

 

23. KAZNENA BACANJA

 

23.1. Kazneno bacanje će izvesti bilo koji igrač ekipe za koju je dosuđeno, osim vratara, a s bilo kojeg mjesta na protivničkoj liniji 5 m.
 
23.2. Svi igrači moraju napustiti prostor 5 m i moraju biti najmanje 2 m udaljeni od igrača koji izvodi bacanje. Sa obje strane igrača koji izvodi bacanje, igrač obrambene ekipe ima pravo prvi zauzeti položaj. Vratar obrambene ekipe mora zauzeti položaj između vratnica tako da niti jedan dio njegovog tijela na površini vode nije ispred  linije gola. Ukoliko je vratar izvan igre drugi igrač smije zauzeti položaj vratara; ali bez njegovih povlastica i ograničenja.
 
23.3. Kada je sudac, koji kontrolira izvođenje bacanja, uvjeren da su igrači u ispravnom položaju dat će znak za izvođenje kaznenog bacanja zviždaljkom i istovremenim spuštanjem ruke iz okomitog u vodoravni položaj.
 
PRIPOMENA:
Spuštanje ruke istovremeno sa zviždukom omogućava u svim uvjetima čak i pored velike buke gledatelja izvođene bacanja u skladu s pravilima. Kada je ruka podignuta igrač koji izvodi bacanje će se koncentrirati jer zna da će zvižduk odmah uslijediti.
 
23.4. Igrač koji izvodi kazneno bacanje mora dirati loptu i odmah pucati u neprekinutom pokretu direktno prema golu. Igrač može izvesti bacanje podizanjem lopte iz vode (slika 23.), ili držanjem lopte u podignutoj ruci (slika 24.) i smije izvoditi na način da je leđima okrenut golu, u pripremi bacanja, pod uvjetom da pokret ne smije biti prekinut prije nego što lopta napusti ruku.

Slika 23.                               Slika 24.

 
PRIPOMENA:
Ne postoji ništa u pravilima što bi spriječilo igrača da izvede bacanje leđima okrenut golu dok puca ”poluvijak” ili ”šraubu”.
 
23.5. Ako se lopta odbije od vratnice, grede ili vratara i ostaje u igri, nije potrebno da loptom igra ili je dodirne drugi igrač prije postizanja pogotka.
 
23.6. Ako  istovremeno kada, sudac dosudi kazneno bacanje, mjeritelj vremena označi signalom kraj četvrtine, svi igrači osim igrača koji izvodi kazneno bacanje i vratara obrambene ekipe moraju napustiti vodu prije izvođenja kaznenog bacanja. U ovoj prilici, ako se lopta odbije u igralište od vratnice, grede ili vratara ostaje ”mrtva”.

22. PREKRŠAJI ZA KAZNENO BACANJE

 

22.1. Počiniti bilo koji od sljedećih prekršaja (22.2.-22.7), koji se mora kazniti dosuđivanjem kaznenog udarca protivničkoj ekipi.
 
22.2. Za obrambenog igrača učiniti bilo kakav prekršaj unutar prostora 5 metara koji bi spriječio postizanje pogotka.
 
PRIPOMENE:
Uz ostale prekršaje koji spriječavaju vjerojatan pogodak je i prekšaj u okvirima ovog članka:
a) za vratara ili bilo kojeg drugog obrambenog igrača koji povuče prema dolje ili na drugi način pomakne gol (slika 20.);
b) za obrambenog igrača igrati, pokazati namjeru igranja ili blokirati udarac na gol s dvije ruke (slika 21.);
c) za obrambenog igrača koji pokazuje namjeru ili blokira dodavanje s dvije ruke;
c) za obrambenog igrača koji loptom igra stisnutom šakom (slika 22.);
d) za vratara ili drugog obrambenog igrača potopiti loptu kada je napadnut.
 

Slika 20.                             Slika 21.

 


Slika 22.


Važno je razlikovati da se gore opisani prekršaj i drugi prekršaji kao što su držanje, povlačenje, ometanje itd. koji se kažnjavaju slobodnim bacanjem (i isključenjem ovisno o situaciji), postaju prekršaji za kazneno bacanje, ako su počinjeni unutar prostora 5 m od strane obrambenog igrača, te ukoliko sprječavaju postizanje pogotka.
 
22.3. Za obrambenog igrača, unutar prostora 5 m udariti nogom ili udariti protivnika ili počiniti bilo koji čin grubosti. U tom slučaju  prekršitelj također mora biti isključen za ostatak utakmice , a zamjena ulazi nakon što prođe 4 minuta čiste igre, a kazneno bacanje će se dosuditi u korist ekipe u napadu.
 
22.4. Za isključenog igrača namjerno ometati igru uključujući i podizanje granice igrališta.
 
22.5. Za vratara ili bilo kojeg obrambenog igrača koji prevrne gol u svrhu spriječavanja vjerojatnog pogotka. Prekršitelj mora biti isključen do kraja utakmice, a zamjena ulazi u igru nakon što se ispuni jedan od događaja opisanih u 21.3.
 
22.6. Ulazak u igralište igrača ili zamjene koji prema pravilima nemaju pravo sudjelovati u igri u to vrijeme. Prekršitelj mora biti isključen do kraja utakmice, a zamjena, ako je to moguće, ulazi u igru nakon što se ispuni jedan od događaja opisanih u 21.3. Ovo pravilo se neće primjenjivati za isključenog igrača koji ponovo uđe ili za zamjenu koja uđe u igru prije nego nastupi događaj opisan u 21.3.
 
PRIPOMENA: Ukoliko isključeni igrač ili njegova zamjena koji nemaju pravo sudjelovanja u igri prema ovim Pravilima uđu u igru biti će isključeni do kraja utakmice s pravom zamjene. Zamjena može najranije ući u igru  temeljem članak 21.3. 
 
22.7. Za trenera ekipe koji nije u posjedu lopte zatražiti time – out ili za službeno lice počiniti bilo kakav potez kako bi spriječio eventualno postizanje pogotka; osobna greška zbog ovakvih prekršaja neće biti zapisana.
 
22.8. Ako je tijekom posljednje minute utakmice dosuđeno kazneno bacanje trener može, umjesto kaznenog bacanja, izabrati posjed lopte izvođenjem slobodnog bacanja. Mjeritelj vremena će u tom slučaju, za ekipu koja je u posjedu lopte, mjeriti novo vrijeme (30 sekundi) od trenutka kad se izvede slobodno bacanje.
 
PRIPOMENA: Odgovornost je na glavnom treneru da uputi jasan znak, bez kašnjenja želi li ekipa zadržati posjed lopte prema ovom Pravilu.
Sudac koji se nalazi na strani na kojoj su klupe za pričuvne igrače zatražiti će loptu i pitati trenera da li želi izvesti kazneno ili slobodno bacanje

21. PREKRŠAJI ZA ISKLJUČENJE

 

21.1. Prekršaji za isključenje će se primjeniti za slijedeće prekršaje (21.4. – 21.17.) koji se moraju kazniti (ukoliko drugačije ovim pravilma nije predviđeno) dosuđivanjem slobodnog bacanja za protivničku ekipu i isključenjem igrača koji je počinio prekršaj.
 
21.2. Isključeni igrač se mora kretati prema prostoru za ponovni ulaz najkraćim putem prema vlastitoj golnoj liniji bez napuštanja vode. Isključeni igrač, koji izađe iz vode (prije nego što je njegova zamjena ušla) smatrat će se krivim za prekršaj prema 21.10. (nepoštivanje).
 
PRIPOMENE: lsključeni igrač (uključujući bilo kojeg igrača koji je isključen prema ovim pravilima za ostatak igre) mora ostati u vodi i krenuti (što uključuje i plivanje ispod površine vode) prema prostoru za ponovni ulazak na vlastitoj golnoj linji, bez utjecaja na igru. On smije isplivati iz igrališta na bilo kojem mjestu golne linije i može plivati iza gola do prostora za ponovni ulazak, vodeći računa da ne pomiče granicu igrališta.
Kada dođe u prostor za ponovni ulazak isključeni igrač mora biti vidljiv iznad nivoa vode prije nego što on (ili zamjena) moraju dobiti dozvolu za ponovni ulazak u skladu s pravilima. Međutim nije potrebno da isključeni igrač ostane u prostoru za ponovni ulazak i čeka dolazak zamjene.
 
21.3. Isključenom igraču ili njegovoj zamjeni bit će dozvoljen ponovni ulazak u igru nakon što se ispuni jedan od uvjeta:

a) nakon isteka vremena od 20 sekundi stvarne igre, tajnik će podići odgovarajuću zastavicu, pod uvjetom da je isključeni igrač došao u prostor za ponovni ulazak u skladu s pravilima;

b) nakon što je postignut pogodak;

c) kada ekipa isključenog igrača ponovo dođe u posjed lopte (što podrazumijeva da kontrolira loptu) za vrijeme stvarne igre i tada defanzivni sudac mora dati znak za ulazak zamahom ruke;

d) nakon prekida, kada igru nanovo započinje ekipa isključenog igrača, a tada defanzivni sudac mora dati znak za ulazak igraču zamahom ruke.

 
Isključenom igraču ili zamjeni bit će dozvoljen ponovni ulazak iz prostora za ponovni ulazak bliže njegovoj golnoj liniji pod uvjetom:

a) da je dobio znak od tajnika ili suca;

b) da ne skoči ili se odgurne od strane ili zida bazena ili granice igrališta;

c) da ne dodiruje granicu igrališta;

d) zamjeni neće biti dozvoljeno ući umjesto isključenog igrača sve dok isključeni igrač ne dođe u prostor za ponovni ulazak bliži njegovoj golnoj liniji.

           
-Nakon što je pogodak postignut, isključeni igrač ili zamjena smije ponovno ući u igralište sa bilo kojeg mjesta.
 
-Ove odredbe će se primjeniti i za ulazak zamjene kada je isključeni igrač dobio treću osobnu grešku ili je na drugi način bio isključen za preostali dio igre u skladu s ovim pravilima.
 
PRIPOMENE: Suci ne smiju dati znak za ulazak zamjeni, niti tajnik smije označiti kraj 20 sekundi vremena isključenja, sve dok isključeni igrač nije doplivao do prostora za ponovni ulazak bliže njegovoj golnoj linji. Isto se mora primjeniti i za ulazak zamjene umjesto igrača isključenog do kraja igre. U slučaju da se isključeni igrač propusti vratiti u prostor za ponovni ulazak, zamjeni ne smije biti dozvoljen ulazak sve dok nije postignut pogodak ili do kraja dijela igre.
Defanzivni sudac prvenstveno je odgovoran za davanje znaka za ponovni ulazak isključenom igraču ili zamjeni. Međutim, ofenzivni sudac smije takoder pomoći u tom slučaju i znak oba suca biti će valjan. Ukoliko sudac sumnja u nepravilan ulazak ili golni sudac označava takav nepravilan ulazak treba se prvo uvjeriti da drugi sudac nije označio ponovni ulazak.
Prije davanja znaka za ponovni ulaz isključenom igraču ili zamjeni, defanzivni sudac će pričekati trenutak za slučaj da ofenzivni sudac ne dosudi ponovno vraćanje lopte protivničkoj ekipi.
Ne smatra se promjena posjeda lopte samo zato što je označen kraj četvrtine, ali isključenom igraču ili zamjeni mora biti omogućen ponovni povratak u igru ukoliko njegova ekipa osvoji loptu plivajući na početku slijedeće četvrtine. Ukoliko je igrač isključen kada je označen kraj četvrtine, suci i tajnici moraju obratiti pažnju na ispravan broj igrača prije označavanja ponovnog početka.
 
21.4. Za igrača koji napušta vodu, sjedi ili stoji na stepenicama ili stranama bazena za vrijeme igre, osim u slučaju nezgode, povrede ili bolesti ili s dozvolom suca.
 
21.5. Ometati izvođenje slobodnog, golnog ili kornerskog bacanja uključujući:

a) namjerno udaljavanje lopte ili zadržavanje lopte čime se onemogućuje normalan razvoj igre;

b) svaki pokušaj igranja loptom prije nego što napusti ruku igrača koji izvodi bacanje.

 
PRIPOMENE: Igrač ne treba biti kažnjen prema ovom članku ukoliko nije čuo zvižduk, jer je bio ispod vode. Suci moraju odlučiti da li je ovaj čin igrača bio namjeran.
Ometanje kod slobodnog bacanja može biti posredno kada se loptom igra, udaljuje ili se spriječava igraču koji izvodi bacanje da dođe do lopte ili se može dogoditi da se izvođenje slobodnog bacanja ometa protivnikovim zatvaranjem smjera bacanja (slika 13.) ili ometanjem pokreta igrača koji izvodi slobodno bacanje (slika 14.). Za ometanje izvođenja kaznenog bacanja također vidi 21.16.
 

 
Slika 13.                                            Slika 14.

                         
21.6. Namjera igranja ili blokiranja udarca izvan prostora 5 metara.
 
PRIPOMENE:
Ako obrambeni igrač koji je izvan prostora 5 metara podigne dvije ruke u namjeri da igra ili blokira udarac na gol, isti se mora isključiti.
 
21.7. Namjerno prskati vodu protivniku u lice.
 

Slika 15.
 

PRlPOMENE: Prskanje se često koristi kao nesportska taktika i ona se često kažnjava u očitim situacijama kada su igrači okrenuti licem u lice (slika 15.). Međutim, može se dogoditi, manje uočljivo, kada igrač čini vodenu zavjesu svojim rukama, tobože bez namjere, u pokušaju da onemogući pogled protivniku koji želi pucati na gol ili dodati loptu. Kazna za namjerno prskanje protivnika je isključenje prema 21.7. ili kazneno bacanje prema 22.2 ako je protivnički igrač unutar prostora 5 m i pokušava pucati na gol. Da bi se dosudilo kazneno bacanje ili isključenje odlučujući su jedino položaj i akcija igrača koji napada. Nije odlučujuće da li je igrač koji je napravio prekršaj unutar ili izvan prostora od 5 m.
 
21.8. Držati, potopiti ili povući protivnika koji ne drži loptu. ¨DRŽANJE¨ je podizanje, nošenje ili dodirivanje lopte, ali ne uključuje driblanje loptom.
 
PRlPOMENA: Ispravna primjena ovog pravila je od izuzetne važnosti kako za tijek igre, tako i za pravedan rezultat. Tekst pravila je jasan i izričit i može biti tumačen samo na jedan način:
držati (slika 16.), potopiti (slika 17.) ili povući (slika 18.) protivnika koji ne drži loptu je prekršaj za isključenje. Bitno je da suci ovaj članak ispravno primjenjuju bez osobnog tumačenja kako bi se osiguralo da se ne prekorače granice oštre igre. Suci moraju imati na umu o povredi  21. 8 unutar prostora 5 m koja spriječava mogućnost vjerojatnog postizanja pogotka i koja mora biti kažnjena dosuđivanjem kaznenog bacanja.
 

Slika 16.

Slika 17.                                 Slika 18.


21.9. Udariti nogom ili udariti protivnika namjerno ili činiti naglašene pokrete s tom namjerom.
 
PRIPOMENE: Prekršaj udaranja nogom ili udaranja protivnika može biti počinjen na različite načine ukjučujući da ga je počinio igrač koji je u posjedu lopte ili protivnički igrač; posjedovanje lopte nije odlučujući činilac. Važna je akcija prekršitelja koja uključuje njegove naglašene pokrete u namjeri da udari nogom ili udari protivnika, čak ako do kontakta nije ni došlo.

Slika 19.

 

Jedan od ozbiljnijih udaraca je udarac laktom unazad (slika 19.) koji može prouzročiti ozbiljnu povredu protivnika. Također ozbiljne povrede mogu se dogoditi kada igrač namjerno pokretom glave unazad udari u lice protivnika koji ga pokriva. U ovakvim slučajevima sudac bi ispravnije postupio primjenom 21.11. (brutalnost), nego primjenom 21.9.
 
21.10. Nepristojno se ponašati, uključujući upotrebu neprihvatljivog rječnika, nasilno i ustrajno neprimjereno igrati, otkazati poslušnost ili pokazati nepoštivanje sudaca ili službene osobe, kao i ponašanje protivno duhu ovih Pravila uz veliku vjerojatnost dovođenja utakmice do incidenta, smatraju se prekršajima zbog kojih igrač mora biti isključen do kraja igre, a zamjena ulazi u igru nakon što se ispuni jedan od uvjeta navedenih u 21.3.
 
 
PRIPOMENA:
Ako član ekipe načini prekršaj naveden u ovim Pravilima tijekom odmora između četvrtina, tijekom time-outa ili prije ponovnog početka igre nakon što je njegova ekipa postigla pogodak, igrač mora biti isključen do kraja utakmice, a zamjena može ući kada istekne odmor, kada ekipa isključenog igrača ponovno dođe u posjed lopte (to znači da kontrolira loptu) ili u drugim situacijama navedenim u 21.3.
 
21.11. Učiniti grubi nasrtaj (uključujući udaranje nogom i udaranje ili pokušaj udaranja nogom ili udaranja sa zlom namjerom) na protivničkog igrača ili na službenu osobu, bilo za vrijeme igre, time outa ili prekida između četvrtina. Prekršitelj mora biti isključen do kraja igre, a kazneni udarac će biti dosuđen za protivničku ekipu. Isključeni igrač može biti zamijenjen nakon isteka 4 minuta čiste igre.
 
PRIPOMENE:
Ovo pravilo će se primjeniti ako se grubost dogodi za vrijeme prekida između četvrtina i tada treba dosuditi kazneno bacanje.  U tom slučaju prije početka četvrtine će se izvesti kazneno bacanje, a  u igralištu mogu biti samo izvođač kaznenog bacanja i vratar. Medutim, ove odredbe se neće primijeniti prije nego što je utakmica započela.
 
U slučaju grubosti, u bilo koje vrijeme, počinjene od pričuvnog igrača koji se ne nalazi u vodi za vrijeme igre, prekršitelj mora biti isključen za ostatak utakmice. Kapetan ekipe mora odrediti igrača po osobnom izboru koji će napustiti vodu, a ekipa će nastaviti igru sa igračem manje 4 minute. Igrač koji je izašao iz vode može naknadno biti korišten za vrijeme ostatka igre kao jedan od igrača u vodi i neće mu biti dosuđena osobna greška, bez obzira što je bio povučen iz vode.
 
21.12. Za igrača ekipe koja nije u posjedu lopte, počiniti bilo koji od slijedećih prekršaja prije nego što je izvedeno slobodno, golno, kornersko ili kazneno bacanje ili za igrača bilo koje ekipe počiniti bilo koji prekršaj prije nego što je izvedeno neutralno bacanje:

20.9. Ometati protivnika;

20.10. Gurnuti ili odgurnuti se od protivnika;

21.4 -21.11. Počiniti prekršaj za isključenje.

 
21.13. U slučaju istovremeno počinjenih slijedećih prekršaja igrača bilo koje ekipe prije izvođenja slobodnog, golnog, kornerskog, kaznenog ili neutralnog bacanja:

20.9. Ometati protivnika;

20.10. Gurnuti ili odgurnuti se od protivnika;

21.4 -21.11. Počiniti prekršaj za isključenje.

 
Oba igrača moraju biti isključena, lopta ostaje u posjedu ekipe koja napada. Igrači moraju biti isključeni za ostatak igre kako je to predviđeno pravilima.
 
PRIPOMENE: Oba isključena igrača prema ovim Pravilima mogu ući u igru najranije prema članku 21.3. ili kod sljedeće promjene posjeda lopte. Ako su dva igrača koja su bila isključena prema ovom članku stekli uvjete za ponovni ulazak u igru, prije dolaska do prostora za ponovni ulazak,  sudac smije mahanjem ruke svakom igraču dati dozvolu za ponovni ulazak kada se isti nađe u prostoru za ponovni ulazak. Sudac ne mora čekati da oba igrača budu spremna za ponovni ulazak.
Ekipa u posjedu lopte kod istodobnog obostranog prekršaja nastavit će igru slobodnim bacanjem, golnim bacanjem, kornerskim bacanjem ili kaznenim udarcem. U slučaju neutralnog bacanja sudac će nastaviti utakmicu temeljem članka 18.
 
21.14. Za igrača ekipe koja je u posjedu lopte, počiniti prekršaj pod 21.4. -21.11. (prekršaji za isključenje), prije izvođenja slobodnog, golnog, kornerskog ili kaznenog bacanja, s time da:

a) igrač će biti isključen za ostatak utakmice gdje pravila to predviđaju;

b) kada je prekršaj počinjen za vrijeme izvođenja kaznenog bacanja, kazneno bacanje se mora izvesti.

 
21.15. Za isključenog igrača koji ponovo uđe ili zamjeni za nepravilan ulazak u igru, uključujući:

a) bez da je dobio znak od tajnika ili suca;

b) s bilo kojeg drugog mjesta osim iz njegovog prostora za ponovni ulazak, osim kada Pravila predviđaju trenutnu zamjenu;

c) skakanjem ili odgurivanjem od strane ili zida bazena ili igrališta;

d) podizanjem granice igrališta.

 
Ako ovaj prekršaj napravi igrač ekipe koja nije u posjedu lopte, isti mora biti isključen, te se istodobno dosuđuje kazneno bacanje za protivničku ekipu.
Ako ovaj prekršaj napravi igrač ekipe koja je u posjedu lopte, isti mora biti isključen i dosuđuje se slobodno bacanje za protivničku ekipu.
 
21.16. Ometati izvođenje kaznenog bacanja. Prekršitelj će biti isključen do kraja utakmice, a zamjena ulazi nakon što se ispuni jedan od događaja opisanih u 21.3. Kazneno bacanje mora se izvesti ili ponoviti.
 
PRIPOMENA: Najčešći način ometanja kaznenog bacanja je udariti nogom igrača koji izvodi bacanje baš u trenutku izvođenja. Bitno je da suci osiguraju da su svi igrači naj- manje 2 m od izvođača, kao bi se izbjeglo ometanje na mjestu izvođenja. Sudac će dozvoliti prvo igračima obrambene ekipe pravo zauzimanja položaja do izvođača.
 
21.17. Za vratara obrambene ekipe koji nije zauzeo pravilan položaj na golnoj liniji u trenutku izvođenja kaznenog bacanja, nakon što je bio jednom upozoren od strane suca da to učini. Drugi obrambeni igrač smije zauzeti položaj vratara, ali bez povlastica i ograničenja.
 
21.18. Kada je igrač isključen, vrijeme isključenja mora započeti odmah nakon što je lopta napustila ruku igrača koji izvodi slobodno bacanje ili kada se lopta dotakne kod neutralnog bacanja.
 
21.19. Ako isključeni igrač namjerno ometa igru, uključujući podizanje granice igrališta, kazneno bacanje mora biti dosuđeno protivničkoj ekipi i dodatna osobna greška će biti dosuđena isključenom igraču. Ukoliko isključeni igrač ne napusti igralište odmah, sudac to smije smatrati namjernim ometanjem prema ovom članku.
 
21.20. U slučaju produžetka, vrijeme isključenja bilo kojeg isključenog igrača mora se nastaviti i u produžetku. Osobne greške dosuđene za vrijeme redovne igre moraju se prenijeti na produžetke i bilo koji isključeni igrač prema ovim pravilima za ostatak utakmice ne smije sudjelavati u produžecima.