Buža 1959. – fotografija

 

Zahvaljujemo gosparu Hebibu koji je ovu staru novinsku fotografiju pronašao u obiteljskom albumu.