Izvadak iz Joskoantističkog rječnika – 3. dio

250. KARASELIMOVIĆ, ADI težnja vršenja drapexa u svakakvim povijesnim i drugim okolnostima, u stanju pjanexa, poslije fudbala ili brutalne papice,, tijekom zadnje faze Sidexa
251. KARATAS udruga slična Caritasu, s tim šti su usluge Karatasa preciznije definirane, a ispomoć je uvijek obostrana: naime, tijekom kariranja uvijek jedna strana daje, a druga dobiva, međutim u smislu (ne)zadovoljštine uvijek je prisutna funkcija ekcvivalencije

252. KARATIVNOST poželjnost u smislu želje da se navedenu osobu podvrgne drapexu
253. KARINA ILI CARINA vrlo veliki automobil ili Hitachi
254. KARIRANA KOŠULJA crna jednobojna košulja s bijelim flekama od raznih izlučevina
258. KENTO NE OPRAŠTA čovek koji nema milosti prema kukavicama i izdajnicima; čuveni indijanski poglavica iz Texa Willera
259. KINESKE ŠUMICE 1 I 2 kariranje u peking u prirodi, kad mravi gnjave ili ne gnjave u travi, a svejedno je košmar u glavi
260. KINESKI SINDROM isključivo poimanje kariranja kao kariranja u peking, bez suvišnih raznovrsnosti koje nikog ne raduju
261. KINESKO GROBLJE kariranje u peking na groblju
267. KOŠKOŠ iliti LIKE BASKET; kad netko ili nešto nalikuju na spremište za otpad, bio puniji ili prazniji – namjena je jasna
269. KOČARSTVO tendencija da se krajem ljeta ili sličnog godišnjeg doba hvata bilo što ili tko-a što se može podvrći drapexu, makar u krajnjoj nuždi; kada se grebe po samom dnu i opako lešinari u stilu čaglja
270. KOEFICIJENT DRAPLJIVOSTI raspon 0-1; tenedencija da se opći spolno, dvospolno,itd…; veća tendencija – veći iznos koeficijenta DRAP
271. KOLOYS (BABA-LUI) sinonim za početak ljubavnih majstorija, poljubac žene-pauka
272. KOPERNIKANSKI OBRAT tendencija da žena ili djevojka koja je bila u privremenom vlasništvu jednog čovjeka, tijekom ljeta ili sličnog pogodnog godišnjeg doba prijeđe u vlasništvo drugog čovjeka, što može izazvati zgražanje i/ili komentare živo-bićne okoline, a čak i krik i bijes čovjeka koji je ostao bez svog posjeda, na koji je možda i ozbiljno računao
275. KREBILNOST osobina čovjeka koji je uvijek dobre volje, teška hendikepiranost u shvaćanju kozmosa
278. KVAŠK slavni vaterpolo klub onkraj Pelješca, koji zbog financijskih poteškoća i promjenljivog vitra povremeno postiže rezultate koji se odgovaraju svijetom raširenom renomeu negdašnjeg pobjednika Kupa evropskih Pelješac prvaka
279. KVAŠKLAND područja zemljanog, zračnog i morskog teritorija u Vignju i Kučištu
283. KVAZIINTELEKTUALICO čovjek koji se pravi pametan, a zna se da je to obično onaj koji bi to samo želio biti, jer umjesto da stječe znanja, vrijeme troši na foliranje, i opću preserbu
284. KVAZIKARATIVNOST osobina žene koja se pretvara da je karativna, a u biti želi biti poželjna u svrhu dokazivanja i centropažnjizma okoline
287. KVAZIROMANTIKA ŽIVI VJEČNO… …a romantika ima ograničen rok trajanja; kvaziromantika je kao sardina, s neograničenim rokom upotrebe, a romantika je kratkotrajna kao polutrajna kobasica – a ponekad čak i kao sveže mleko
288. LAKUNOĆIĆ noćni pozdrav, još i LAKUNOĆEX, LAKUNOĆIZAM, LAKUNOĆARSTVO
290. LAV HURTS dok ugriz ose ili komarca može biti manje ili više neugodan, ugriz lava svakako boli čak i Konana
293. LEPA SELA LEPO GORE srpski film u kojem se opisuje nastanak požara na Pelješcu i Korčuli
295. LIPA BEZ DUŠE dok neke vjere smatraju da i biljke imaju dušu, sigurno je da stablo lipe nema nikakve duše, jer posve bezdušno stoji u bespućima povijesne zbiljnosti
296. LIPE CVATU dok ružne ruže obično venu u startu, lijepe ili lipe cvatu; slično se može primijeniti i na žene (mada svi na kraju venemo, ali pitanje je kako)