13. POČETAK IGRE

 

13.1. Prije početka igre, a u prisutnosti sudaca, kapetani će bacanjem novčića izabrati stranu igrališta.
 
13.2. Na početku svake četvrtine igrači moraju zauzeti mjesto na vlastitoj golnoj liniji, na razmaku od oko 1 metar i najmanje 1 metar od vratnice. Više od 2 igrača ne mogu se nalaziti unutar vratnica. Niti jedan dio tijela igrača ne smije biti ispred golne linije na vodenoj površini.
 
13.3. Kada se suci uvjere da su ekipe spremne, sudac će dati znak zviždukom za početak i odmah osloboditi ili baciti loptu na liniju polovice igrališta.
 
13.4. Ako oslobođena ili bačena lopta daje očitu prednost jednoj ekipi, sudac će uzeti loptu i dosuditi neutralno bacanje na liniji polovice igrališta.

12. TIME OUT

 

12.1. Svaka ekipa ima pravo na 3 time-outa u svakoj utakmici. Treći time-out može biti zatražen samo u produžecima. Trajanje time-out-a iznosi 1 minutu. Trener ekipe u posjedu lopte može zatražiti time-out u svako vrijeme i nakon gola pozivom time-out i signalizacijom rukama u obliku slova “T”. Ako je zatražen time-out, suci i tajnici moraju zviždukom zaustaviti igru, a igrači moraju odmah doplivati u njihovu polovicu igrališta.
 
12.2. Igra će biti nastavljena nakon zvižduka suca i ekipa koja je u posjedu lopte izvest će bacanje sa polovice ili iza polovice igrališta, osim ukoliko je time-out zatražen prije izvođenja kaznenog ili kornerskog bacanja, to bacanje mora ostati.
 
PRIPOMENA:
Vrijeme posjeda lopte nastavlja teći od početka igre nakon time-outa.
 
12.3. Ukoliko je zatražen treći ili dodatni time-out od strane trenera ekipe koja je u posjedu lopte, igra mora biti zaustavljena, a zatim će ekipa koja nije bila u posjedu lopte izvesti bacanje sa polovine igrališta.
 
12.4. Ukoliko je time-out zatražen od strane trenera ekipe koja nije u posjedu lopte, igra mora biti zaustavljena, a kazneno bacanje bit će dosuđeno u korist ekipe koja je do tada bila u posjedu lopte.

12.5. Kod ponovnog početka, nakon time-outa, igrači smiju zauzeti bilo koji položaj u igralištu, u skladu s Pravilima koja se odnose na kazneno ili kornersko bacanje.

 

11. TRAJANJE IGRE

 

11.1. Trajanje igre mora biti 4 četvrtine po 8 minuta stvarne igre. Vrijeme početka igre je trenutak kada igrač dotakne loptu na početku svake četvrtine. Kod svih znakova za prekid mjerni sat mora se zaustaviti dok lopta nije vraćena u igru, napuštanjem ruke igrača koji izvodi odgovarajuće bacanje ili kada loptu dotakne igrač nakon neutralnog bacanja.
 
11.2. Između prve i druge, te treće i četvrte četvrtine utakmice, biti će odmor od dvije minute, a između druge i treće četvrtine odmor traje 5 minuta. Momčadi uključujući igrače, trenere i službene osobe moraju promjeniti strane prije početka treće četvrtine odnosno drugog produžetka.
 
11.3. Kada je rezultat utakmice neodlučan nakon isteka vremena u bilo kojoj utakmici za koju je potreban odlučujući rezultat, mora se igrati produžetak nakon odmora od 5 minuta. Igrat će se 2 nastavka po 3 minute stvarne igre s prekidom od 2 minute kako bi ekipe promijenile strane. Ako je rezultat na kraju dva nastavka produžetaka neodlučan, moraju se izvesti kaznena bacanja kako bi se odredio rezultat.
 
Primjedba: Ukoliko dođe do izvođenja kaznenih bacanja, poštivat će se sljedeći postupak:
(a) ako se radi o ekipama koje su netom završile utakmicu, izvođenje kaznenih bacanja započinje odmah s istim sucima.
(b) u suprotnom, izvođenje kaznenih bacanja treba provesti za 30 minuta nakon završetka zadnje utakmice tog kola, ili prvom mogućom prigodom. Pri tome treba koristiti suce koji su upravo završili suđenje utakmice, a koja se odnosi na to natjecanje uz preduvjet da se radi o neutralnim sucima.
(c) treneri obje ekipe određuju 5 igrača i vratara koji sudeluju u izvođenju kaznenih bacanja. Vratara je moguće promijeniti u bilo kojem trenutku pod uvjetom da je zamjena bila u službenom zapisniku tijekom utakmice.
(d) igrači moraju biti popisani slijedom kojim će izvoditi kaznena bacanja. Taj slijed ne može se mijenjati.
(e) igrači koji su isključeni tijekom utakmice ne mogu izvoditi kaznena bacanja niti mogu mijenjati vratara.
(f) ako je tijekom izvođenja kaznenih bacanja isključen vratar, jedan od 5 igrača određenih za izvođenje kaznenih bacanja, može zamijeniti vratara pri čemu nema povlastice vratara. Nakon što igrač sudjeluje u obrani jednog kaznenog bacanja, moguće ga je zamijeniti drugim igračem ili vratarom.
(g) kaznena bacanja se izvode naizmjenično, na bilo kojoj strani igrališta i svi igrači osim izvođača kaznenog bacanja i vratara protivničke ekipe moraju sjediti na klupi.
(h) ždrijebom se odlučuje ekipa koja prva počinje sa  izvođenjem kaznenih bacanja
(i) ako je i nakon prve serije kaznenih bacanja rezultat izjednačen, istih pet igrača naizmjenično će izvoditi po jedno kazneno bacanje sve dok jedna ekipa postigne, a druga ne postigne pogodak
(j) ako u izvođenju kaznenih bacanja sudjeluju tri ekipe, svaka od ekipa će izvoditi 5 kaznenih bacanja protiv ostale dvije ekipe, izvodeći kaznena bacanja naizmjenice. Ždrijebom će se odrediti ekipa koja prva izvodi kazneno bacanje.

 

10. TAJNICI

 

10.1. Dužnosti tajnika su:

a) voditi zapisnik utakmice, što uključuje igrače, rezultat, time out-e, sve prekršaje za isključenje, prekršaje za kaznena bacanja, kao i osobne greške dosuđene svakom igraču;

b) kontrolirati vrijeme trajanja isključenja igrača i davati znak za istek vremena isključenja dizanjem odgovarajuće zastavice; osim kada sudac mora dati znak za ponovni ulazak isključenom igraču ili zamjeni kada njegova ekipa dođe u posjed lopte;

c) davati znak crvenom zastavicom i zviždaljkom za svaki nepravilni ulazak isključenog igrača ili nepravilni ulazak zamjene (uključujući i signaliziranje golnih sudaca za nepravilni ponovni ulazak ili ulazak), čiji znak mora odmah zaustaviti igru;

d) davati znak, bez odlaganja, za treću osobnu grešku kako slijedi:

  * s crvenom zastavicom ako je isključenje treća osobna greška;
** s crvenom zastavicom i zviždaljkom ako je prekršaj za kazneno bacanje treća osobna greška.

 

9. MJERITELJI VREMENA

 

9.1. Dužnosti mjeritelja vremena su:

a) mjeriti točno vrijeme stvarnog trajanja igre, time out-a i odmora između četvrtina;

b) mjeriti vrijeme kontinuiranog posjeda lopte za svaku ekipu;

c) mjeriti vrijeme trajanja isključenja igrača u skladu s pravilima kao i objaviti vrijeme ponovnog ulaska isključenih igrača ili njihovih zamjena;

d) razgovijetno objaviti početak zadnje minute utakmice i zadnje minute drugog nastavka produžetka.

e) zviždaljkom označiti kraj svakog time out-a.

 
9.2. Mjeritelj vremena mora dati znak zviždaljkom (ili drugim uređajem osobito jakog zvuka koji se odmah prepoznaje) za završetak svake četvrtine neovisno od sudaca. Njegov znak neposredno prekida igru, osim u slučajevima:

a) kada sudac istovremeno dosudi kazneno bacanje. Tada se mora izvesti kazneno bacanje prema pravilima;

b) kada je lopta u letu prema golu i prelazi golnu liniju. Tada se mora priznati pogodak.

 

8. GOLNI SUCI

 
8.1. Golni suci moraju zauzeti mjesta na strani zapisničkog stola na golnoj liniji, na krajevima igrališta.

8.2. Dužnosti golnih sudaca su:

    a) dati znak podizanjem ruke u vertikalnom položaju kada su igrači pravilno zauzeli mjesto na golnoj liniji na početku četvrtine;

    b) dati znak podizanjem obih ruku u vertikalnom položaju za nepravilan početak ili ponovni početak;

    c) pokazujući rukom u horizontalnom položaju u pravcu napada za golno bacanje;

    d) pokazujući rukom u horizontalnom položaju u pravcu napada za kornersko bacanje;

    e ) dati znak podizanjem i križanjem obih ruku u vertikalni položaj za pogodak;

    f) dati znak podizanjem obih ruku u vertikalni položaj za nepravilan ulazak isljučenog igrača ili njegove zamjene.

 
8.3. Svaki golni sudac mora biti opskrbljen s dovoljnim brojem lopti i kada lopta kojom se igra napusti igralište, odmah mora drugu loptu dodati golmanu (za golno bacanje) ili najbližem igraču ekipe u napadu (za kornersko bacanje). Isto mora učiniti i po nalogu suca.

 

7. SUCI

 

7.1. Suci moraju imati potpunu kontrolu igre. Njihova nadležnost nad igračima mora trajati cijelo vrijeme dok se oni i igrači nalaze na plivalištu. Sve odluke sudaca po praktičnim pitanjima moraju biti konačne i njihova tumačenja pravila moraju biti obavezna za vrijeme utakmice. Suci ne smiju pretpostavljati stvarne događaje, ali moraju tumačiti ono što je uočeno na način kako najbolje znaju.
 
7.2. Suci moraju dati znak zviždaljkom za početak i ponovni početak igre, dosuđivati pogotke, golmanska bacanja, kornerska bacanja (bez obzira da li su golni suci dali znak ili ne), neutralna bacanja i prekršaje pravila igre. Sudac smije promijeniti svoju odluku, tako da uzme loptu i ponovo je vrati u igru.
 
7.3. Suci moraju propustiti dosuditi pojedini prekršaj, ako bi to po njihovom mišljenju bila prednost ekipi koja je prekršaj učinila. Suci ne smiju dosuditi običan prekršaj kada još postoji mogućnost igranja loptom.
 
PRIPOMENA:
Suci moraju ovaj princip primjenjivati u punoj mjeri: Na primjer, ne smiju dosuditi prekršaj u korist igrača koji je u posjedu lopte i napreduje prema protivničkom golu, jer se to smatra davanjem prednosti ekipi koja je taj prekršaj učinila.
 
7.4. Suci imaju ovlaštenje svakog igrača isključiti iz igre u skladu s odgovarajućim člankom. Ukoliko igrač odbije izaći iz igre, igra se mora zaustaviti.
 
7.5. Suci imaju ovlaštenje udaljiti svakog igrača, zamjenu, gledatelja ili službenu osobu s prostora bazena ako ponašanje istih onemogućava izvršenje njihovih obveza u službenom i pravednom značenju.
 
7.6. Suci imaju ovlaštenje zaustaviti utakmicu u bilo koje vrijeme, ako po njihovom mišljenju ponašanje igrača, gledatelja ili druge okolnosti ne dozvoljavaju da se utakmica pravilno završi. Ako je utakmica prekinuta, suci moraju izvjestiti nadležno tijelo o svom postupku.

 

6. SLUŽBENE OSOBE

 

6.1. Za FINA natjecanja službene osobe su dva suca, dva golna suca, mjeritelji vremena i tajnici, svaki sa slijedećim ovlaštenjima i dužnostima. Navedene službene osobe trebaju biti prisutne uvijek kada je moguće i za ostala natjecanja osim, na utakmicama koje sude dva suca bez golnih sudaca. Tada suci moraju preuzeti njihova ovlaštenja i dužnosti (bez navedenih davanja znakova) kao što stoji u 8.2.
 
PRIPOMENA:
Ovisno o stupnju važnosti utakmice igru mogu voditi ekipe od četiri do osam službenih osoba kako slijedi:

     a) Suci i golni suci

Dva suca i dva golna suca ili dva suca bez golnih sudaca ili jedan sudac i dva golna suca;
 
    b. Mjeritelji  vremena i tajnici:

S jednim mjeriteljem vremena i jednim tajnikom:
Mjeritelj vremena mora mjeriti vrijeme kontinuiranog posjeda lopte za svaku ekipu kako je opisano u 20.17. Tajnik mora mjeriti točno vrijeme trajanja stvarne igre, time out-a i odmore između pojedinih četvrtina. Također mora mjeriti vrijeme trajanja isključenja igrača koji su isključeni iz igre prema pravilima. Mora voditi zapisnik utakmice kao što je navedeno u 10.1.
S dva mjeritelja vremena i jednim tajnikom:
Mjeritelj vremena br.1 mora mjeriti točno vrijeme trajanja stvarne igre i odmore između pojedinih četvrtina. Mjeritelj vremena br.2 mora mjeriti vrijeme kontinuiranog posjeda lopte za svaku ekipu kako je opisano u 20.17. Tajnik treba voditi zapisnik utakmice i obavljati sve dužnosti navedene u 10.1.
S dva mjeritelja vremena i dva tajnika:
Mjeritelj vremena br.1 mora mjeriti točno vrijeme trajanja stvarne igre, time out-a i odmore između pojedinih četvrtina. Mjeritelj vremena br.2 mora mjeriti vrijeme kontinuiranog posjeda lopte za svaku ekipu kako je opisano u 20.17.
 
Tajnik br. 1 mora voditi zapisnik utakmice kao što je navedeno u 10.1./a.
Tajnik br. 2 mora obavljati dužnosti navedene u 10.1. b/ c/ i d/, a koje se odnose na nepravilan ponovni ulazak isključenog igrača, nepravilan ulazak zamjene, isključenje igrača i treću osobnu grešku.

 

 

5. EKIPE I ZAMJENE

 

5.1. Svaka ekipa se sastoji od 7 igrača, od kojih 1 mora biti vratar koji nosi vratarsku kapicu, i ne više od 6 pričuvnih igrača koji se mogu prema potrebi zamjenjivati. Od ekipe koja igra s manje od 7 igrača ne smije se zahtijevati da ima vratara.
 
5.2. Pričuvni igrači, zajedno sa trenerima i službenim osobama ekipa, s izuzetkom glavnog trenera, moraju zajedno sjediti na klupi i ne smiju napuštati klupu od početka igre, osim između četvrtina ili tijekom time – outa. Glavnom treneru ekipe u posjedu lopte biti će dozvoljeno kretanje do linije 5 metara u bilo koje vrijeme. Ekipe smiju promijeniti strane i klupe samo u poluvremenu i prije početka drugog nastavka produžetka. Obje klupe sa pričuvama smještene su na suprotnoj strani od zapisničkog stola.
 
5.3. Kapetani moraju igrati i oni su odgovorni za dobro ponašanje i disciplinu ekipe.
 
5.4. Igrači moraju nositi neprovidne kostime (gaćice) ili kostime (gaćice) s posebnim dodatkom. Prije ulaska u igru moraju odstraniti sve predmete koji mogu prouzročiti povrede.
 
5.5. Igrači ne smiju biti namazani po tijelu mašću, uljem ili sličnim sredstvom. Ako sudac prije početka utvrdi da je upotrebljeno to sredstvo, mora naložiti da se isto odmah odstrani. Početak utakmice se ne smije odgoditi da bi se sredstvo odstranilo. Ako se ovaj prekršaj utvrdi poslije početka igre, taj igrač mora biti isključen do kraja utakmice, a zamjena može ući odmah u igru na mjestu za ulazak kod vlastite golne linije.

 
5.6. U svako vrijeme tijekom igre igrač smije biti zamjenjen nakon što je napustio igralište na mjestu za ponovni ulazak kod vlastite golne linije. Zamjena smije ući u igralište sa mjesta za ponovni ulazak čim igrač vidljivo dopliva na površinu vode u prostoru za ponovni ulazak. Ukoliko je vratar zamijenjen na temelju ovog članka, zamjena mora nositi vratarsku kapicu. Zamjena se po ovom članku ne može obavljati od vremena kada je dosuđeno kazneno bacanje do trenutka izvođenja kaznenog bacanja, osim ako je zatražen time-out.
 
5.7. Zamjena smije ući u igralište sa bilo kojeg mjesta:

a) za vrijeme odmora između četvrtina i bilo kojeg nastavka produžetaka; b) nakon postignutog pogotka;

c) za vrijeme time-out-a,

d) da bi zamijenio igrača koji krvari ili je povrijeđen.

 
5.8. Zamjena mora biti spremna ući u igru bez odugovlačenja. Ukoliko zamjena nije spremna, igra će se nastaviti bez njega, a on može ući u svako vrijeme sa mjesta za ponovni ulazak kod vlastite golne linije.
 
5.9. Vratar koji je zamjenjen, ukoliko se vrati u igru, smije igrati na bilo kojem mjestu.
 
5.10. Ukoliko se vratar mora povući iz igre zbog zdravstvenih razloga, suci moraju dozvoliti da ga trenutno zamjeni jedan od igrača, a koji će staviti vratarsku kapicu.

4. KAPICE

 

4.1. Kapice moraju biti različite boje, osim potpuno crvene, uz odobrenje sudaca, ali također različite boje od boje lopte. Ekipa može zatražiti od suca da stavi bijele ili plave kapice. Vratari moraju nositi crvene kapice. Kapice moraju biti vezane vrpcom ispod brade, a ako igrač izgubi svoju kapicu za vrijeme igre, mora je zamijeniti kod prvog prikladnog prekida igre kad je njegova ekipa u posjedu lopte.
 
4.2. Kapice moraju imati savitljiv štitinik za uši iste boje kao kapice s kojim ekipa nastupa osim vratara koji smije imati crvene štitnike.
 
4.3. Kapice moraju imati brojeve s obje strane, visine 0,10 m. Vratar mora nositi kapicu s brojem 1, a ostale kapice moraju imati brojeve od 2 do 13. Pričuvni vratar mora nositi golmansku kapicu broj 13. Niti jedan igrač ne smije promijeniti svoj broj kapice za vrijeme igre, osim sa dozvolom suca i najavom tajniku.
 
4.4. Za međunarodne utakmice kapice moraju na prednjoj strani imati međunarodnu slovnu oznaku (tri slova) i smiju imati nacionalni stijeg. Visina slovne oznake smije biti 0,04 m.