20. OBIČNI PREKRŠAJI

 

20.1. Obični prekršaj je bilo koji od slijedećih prekršaja (20.2. do 20.18.) za koji mora biti dosuđeno slobodno bacanje za protivničku ekipu.

PRIPOMENA:
Suci moraju dosudivati obične prekršaje u smislu pravila ne dozvoljavajući ekipi u napadu da dođe do prednosti. Uz sve to suci moraju uzeti u obzir posebne okolnosti u 7.3. (prednost).

20.2. Krenuti s golne linije na početku četvrtine prije znaka suca. Slobodno bacanje mora se izvesti s mjesta gdje se nalazi lopta ili ukoliko lopta od strane suca nije ubačena u igralište, slobodno se bacanje izvodi sa linije polovice igrališta.

20.3. Pomagati suigraču na početku četvrtine ili bilo kada za vrijeme utakmice.

20.4. Držati se ili odbiti od vratnica ili od nosača vratnica, držati se ili odbiti od stranica bazena za vrijeme igre, držati se za granice igrališta osim na početku četvrtine.

20.5. Aktivno sudjelovati u igri stojeći na dnu bazena, hodati u tijeku igre ili se odbijati od dna bazena držeći loptu ili napadati protivnika. Ovaj članak ne primjenjuje se za vratara unutar 5 m.

20.6. Napadnut potopiti ili držati cijelu loptu pod vodom.

PRIPOMENA: Obični je prekršaj, napadnut potopiti ili držati loptu pod vodom čak i kada igraču koji je u posjedu lopte protivnički igrač potisne ruku i potopi zajedno s loptom (slika 3.). Nije bitno što je lopta potopljena protiv volje igrača. Bitno je da je prekršaj dosuđen protiv igrača koji je bio u kontaktu s loptom u trenutku potapanja. Važno je zapamtiti da se prekršaj može dogoditi samo ako je igrač potopio loptu napad- nut. Prema tome, kada vratar iskoči visoko iz vode da bi obranio udarac i padajući u vodu potopi loptu, nije učinio prekršaj Ali ako nakon toga drži loptu pod vodom napadnut od protivnika, učinio je povredu ovog članka i ako je ovim onemogućio postizanje eventualnog pogotka, mora se dosuditi kazneno bacanje po 22. 2.

 


Slika 3.


20.7. Udariti loptu stisnutom šakom. Ovaj članak se neće primijeniti za vratara kada je unutar prostora 5 m.20.8. Igrati ili dodirnuti loptu objema rukama istovremeno. Ovaj članak se neće primijeniti za vratara kada je unutar prostora 5 m.


20.9. Ometati ili na drugi način ograničavati slobodne pokrete protivnika koji ne drži loptu, uključujući plivanje po ramenima, leđima ili nogama pro- tivnika. “Držati” loptu znači podignuti, nositi ili dodirivati loptu, ali voditi loptu ne smatra se držanjem lopte.

PRIPOMENE:
Prvo što sudac uzima u obzir da li protivnik drži loptu, jer ako on to radi, igrač koji ga ometa ne može biti kažnjen. Jasno je da igrač drži loptu ako je drži iznad vode (slika 4.).

Slika 4.


Igrač također drži loptu, ako pliva držeći je u ruci ili je u dodiru s loptom dok je ona na površini vode (slika 5.). Plivanje s loptom (vođenje lopte), kao što je prikazano na slici 6. ne smatra se držanjem lopte.


Slika 5. Slika 6.


Česti oblik ometanja je kada igrač pliva preko protivnikovih nogu (slika 7.) što ga usporava i spriječava rad nogu. Drugi oblik je plivanje po protivnikovim ramenima. Treba imati u vidu da prekršaj ometanja može učiniti i igrač koji posjeduje loptu. Na primjer slika 8. pokazuje igrača koji jednu ruku drži na lopti, a drugom pokušava odgurnuti protivnika, da dobije više prostora za sebe. Slika 9. pokazuje igrača u posjedu lopte koji ometa svog protivnika gurajući ga natrag glavom. Treba voditi računa o slikama 8. i 9. jer bilo koji pokret igrača u posjedu lopte može biti udarac ili čak grubost. Slike prikazuju ometanje bez grubih pokreta. Igrač može također učiniti prekršaj ometanja i bez posjeda lopte ili dodirivanja. Slika 10. pokazuje igrača koji namjerno blokira protivnika svojim tjelom i raširenim rukama onemogućuje pristup lopti. Ovaj prekršaj se najčešće događa u blizini granica igrališta.Slika 7. Slika 8.
Slika 9. Slika 10.


20.10. Gurnuti ili odgurnuti se od protivnika koji ne drži loptu.

PRlPOMENA: Guranje se može dogoditi na različite načine, uključujući rukom (slika 11.) ili nogom (slika 12.). U prikazanim slučajevima kazna je slobodno bacanje za obični prekršaj. Medutim suci moraju voditi računa da razlikuju guranje nogom od udarca nogom koji postaje prekšaj za isključenje ili čak grubost. Ako je noga bila već u kontaktu s protivnikom u početku pokreta, onda je to ponajčešće guranje, ali ako je ‘pokret’ počeo prije takvog kontakta s protivnikom onda se može smatrati kao udarac.

 

Slika 11 Slika 12.


20.11. Za igrača ekipe u posjedu lopte, kada učini prekršaj po 20.9. (ometanje protivnika) ili 20.10. (gurnuti ili odgurnuti se od protivnika) prije izvedenog slobodnog, golnog ili kornerskog bacanja.

20.12. Nalaziti se u prostoru 2 m od protivničke golne linije, osim kada se igrač nalazi iza linije lopte. Ne smije se smatrati prekršajem ako igrač drži loptu unutar prostora 2 m i doda loptu suigraču koji je iza linije lopte, a ovaj odmah puca na gol, prije nego što je dodavač napustio prostor 2 m.

PRlPOMENA:
Ako suigrač ne puca na gol, dodavač lopte mora odmah napustiti prostor 2 m da izbjegne kaznu po ovom članku.

20.13. Izvesti kazneno bacanje drugačije od propisanog načina.

PRlPOMENA:
Vidi 23.4. za način izvođenja kaznenog bacanja.

20.14. Pretjerano zadržavati izvođenje slobodnog, golnog ili kornerskog bacanja.

PRIPOMENA:
Vidi pripomenu za 16.2.

20.15. Kada vratar prijeđe ili dodirne loptu izvan vlastite polovice igrališta.

20.16. Uputiti loptu izvan granica igrališta, uključujući i odbijanje lopte od zidova iznad površine vode.

20.17. Ako ekipa drži loptu duže od 30 sekundi stvarne igre i ne puca na protivnički gol. Mjeritelj vremena koji mjeri vrijeme posjeda lopte poništit će vrijeme:

a) kada lopta napusti ruku igrača koji puca na gol. Ako se lopta odbije u igru od vratnice, grede ili vratara vrijeme posjeda lopte ne smije se mjeriti dok lopta ne dođe u posjed jedne od ekipa;

b) kada lopta dođe u posjed protivničke ekipe. “Posjedovati” ne znači dodirnuti loptu u letu prema protivničkom igraču;

c) kada se loptom počne igrati nakon dosuđenog prekršaja za isključenje, prekršaja za kazneno bacanje, golnog, kornerskog ili neutralnog bacanja.

Vidljivi mjerni sat mora pokazivati opadajuće vrijeme (to jest, pokazivati koliko je vremena preostalo).

PRlPOMENA:
Mjeritelj vremena i suci će odlučiti da li je upućen udarac na gol ili ne, ali suci moraju imati konačnu odluku.

20.18. Odugovlačiti igru.

PRIPOMENE:
Sucu je uvijek dozvoljeno dosuditi obični prekršaj po ovom članku i prije nego što istekne 30 sekundi posjeda lopte.
Ako vratar, koji je jedini igrač svoje ekipe u svojoj polovici igrališta dobije loptu od svojeg suigrača koji je u drugoj polovici igrališta mora se dosuditi odugovlačenje igre.
U posljednjoj minuti susreta suci moraju biti sigurni da postoji namjera odugovlačenja igre prije nego što primjene ovaj članak.

>

19. SLOBODNA BACANJA

 

19.1. Slobodno bacanje se mora izvesti s mjesta gdje se prekršaj dogodio, osim:

a) ako je lopta dalje od gola obrambene ekipe, slobodno bacanje mora se izvesti sa mjesta na kojem se lopta u tom trenutku nalazi.

b) ako je prekršaj napravio obrambeni igrač u prostoru 2 m, slobodno bacanje mora se izvesti sa linije 2 m suprotno od mjesta gdje je prekršaj napravljen ili ukoliko je lopta izvan prostora 2 m sa mjesta gdje se lopta nalazi.

c) gdje je Pravilima drugačije određeno.

Slobodno bacanje izvedeno s pogrešnog mjesta mora se ponoviti.
 
19.2. Sudac će procijeniti koje je vrijeme dopušteno igraču za izvođenje slobodnog bacanja. Ono treba biti razumno, bez odugovlačenja, ali ne treba biti u isti trenutak. Prekršaj je, ako igrač koji neometan na poziciji izvođenja, ne izvede bacanje odmah.

19.3. Svaki član ekipe u čiju je korist slobodno bacanje dosuđeno dužan je dodati loptu igraču koji izvodi slobodno bacanje.
 
19.4. Slobodno bacanje se izvodi tako da igrači mogu vidjeti kada lopta napušta dlan igrača koji ga izvodi. Nakon toga dozvoljeno je držati ili voditi loptu prije dodavanja drugom igraču. Lopta je u igri čim napusti dlan igrača koji izvodi slobodno bacanje.
 
PRIPOMENA:
Za način izvođenja bacanja vidi 16.2.

 

18. NEUTRALNA BACANJA

 

18.1. Neutralno bacanje mora se dosuditi:

a) kada lopta na početku četvrtine, po sučevom mišljenju, padne tako da daje prednost jednoj ekipi;

b) kada jedan ili više igrača iz svake ekipe učine istovremeno prekršaj tako da sucima nije moguće ocijeniti koji je igrač prvi napravio prekršaj;

c) kada oba suca zazvižde u isti trenutak, dosuđujući obični prekršaj različitim ekipama;

d) kada lopta udari ili ostane na nekoj prepreci iznad igrališta.

 
18.2. Kod neutralnog bacanja sudac mora baciti loptu u polje na približnoj poprečnoj poziciji gdje je bio događaj, na način da igrači obje ekipe imaju istu mogućnost doći u posjed lopte. Neutralno bacanje, dosuđeno u prostoru 2 m, mora se izvesti na liniji 2 m.
 
18.3. Ako je kod neutralnog bacanja, po mišljenju suca, lopta pala tako da daje očitu prednost jednoj ekipi, sudac će uzeti loptu i ponoviti bacanje.

 

 

17. KORNERSKA BACANJA

 

17.1. Kornersko bacanje mora se dosuditi kada lopta cijelim obujmom prijeđe golnu liniju osim dijela između vratnica ispod grede, ukoliko je loptu zadnji dodirnuo vratar obrambene ekipe ili ako je igrač obrambene ekipe namjerno izbacio loptu preko golne linije.
 
17.2. Kornersko bacanje mora izvesti igrač ekipe u napadu sa linije 2 m na strani izlaska lopte. Bacanje ne mora izvesti najbliži igrač, ali se mora izvesti bez odugovlačenja.
 
PRIPOMENA:
za način izvodenja bacanja vidi pripomenu u 16.2.
 
17.3. Kod izvođenja kornerskog bacanja niti jedan igrač ekipe u napadu ne smije biti unutar prostora 2 m.
 
17.4. Kornersko bacanje izvedeno s krivog mjesta ili prije nego što su igrači ekipe u napadu napustili prostor 2 m mora se ponoviti.

16. GOLNA BACANJA

Slika 1 Slika 2

 

16.1. Golno bacanje mora se dosuditi:

a) kada lopta cijelim obujmom prijeđe golnu liniju, osim dijela između vratnica i ispod grede, ako je zadnji dodirnuo bilo koji igrač osim vratara ekipe koja se brani;

b) kada lopta cijelim obujmom prijeđe liniju između vratnica, ispod grede ili dodirne vratnice, gredu ili vratara obrambene ekipe, izravno nakon:

 

I. slobodnog udarca dosuđenog unutar prostora 5 m

II. slobodnog udarca dosuđenog izvan prostora 5 m koji nije izveden u skladu sa pravilima

III. golnog bacanja koje nije odmah izvedeno

IV: kornerskog bacanja

 

16.2. Golno bacanje će izvesti vratar ili bilo koji igrač ekipe s bilo kojeg mjesta unutar prostora 2 m. Pogrešno izvedeno golno bacanje, u smislu ovog članka, izvesti će se ponovno.

 

PRIPOMENA: Igrač koji je najbliži lopti mora započeti igrom iz prostora 2 metra.

Ne smije se odugovačiti kod izvođenja slobodnog, kornerskog ili golmanskog bacanja. Bacanje se mora izvesti tako da ostali igrači mogu vidjeti kada lopta napusti dlan igača. Igrači često čine pogrešku odugovlačenjem bacanja jer previde odredbu u 19.4. koja dozvoljava igraču da vodi loptu prije dodavanja suigraču. Na taj način bacanje se može izvesti odmah i onda kad igrač ne može pronaći suigrača kojem može dodati loptu. Igraču je dozvoljeno da izvede bacanje ili spuštanjem lopte iz ruke na površinu vode (sl. 1) ili bacanjem u zrak (sl. 2.) i tada može nastaviti s vođenjem lopte. U oba slučaja bacanje se mora izvesti tako da ga ostali igrači mogu vidjeti.

 

 

15. PONOVNI POČETAK NAKON POGOTKA

 

15.1. Nakon postignutog pogotka igači moraju zauzeti mjesta bilo gdje na svojoj polovici igrališta. Niti jedan dio tijela igrača na površini vode ne smije prijeći liniju polovice igrališta. Sudac će zviždukom dati znak za ponovni početak igre. Vrijeme stvarne igre će početi teći kad lopta napusti dlan igrača ekipe koja nije postigla pogodak. Ponovni početak igre neizveden u smislu ovog članka mora se ponoviti.

 

14. POGODAK

 

14.1. Pogodak mora biti priznat kada lopta cijelim obujmom prijeđe golnu liniju između vratnica ispod grede.
 
14.2. Pogodak može biti postignut s bilo kojeg dijela igrališta osim što vrataru nije dozvoljeno da prijeđe ili dodirne loptu preko linije polovice igrališta.
 
14.3. Pogodak može biti postignut bilo kojim dijelom tijela osim stisnutom šakom. Pogodak se smije postići i uplivavanjem s loptom u gol. Na početku ili ponovnom početku igre najmanje dva igrača (bilo koje ekipe isključujući vratara obrambene ekipe) moraju namjerno igrati ili dodirnuti loptu osim kod izvođenja:
 

a) kaznenog bacanja;

b) slobodnog bacanja koji je izveo igrač u vlastiti gol;

c) izravnog udarca iz golnog bacanja, ili

d) izravnog udarca iz slobodnog bacanja dosuđenog izvan linije 5 m.

 
PRIPOMENE:
Pogodak može biti postignut kada igrač odmah puca izvan linije 5 m nakon što je njegovoj ekipi dosuđeno slobodno bacanje izvan 5 m. Ukoliko je igrač uveo loptu u igru, pogodak može biti priznat samo ako je loptu namjerno dotaknuo drugi igrač osim vratara obrambene ekipe.
Kad se kod dosuđenog prekršaja lopta nalazi bliže golu obrambene ekipe, pogodak može biti priznat ukoliko je lopta bez zadržavanja vraćena na mjesto gdje se prekršaj dogodio i odmah nakon toga pucano.
Pogodak ne može biti direktno postignut prema ovim Pravilima kod ponovnog početka nakon:
a) time-outa
b) pogotka
c) povrede, uključujući krvarenje
d) zamjene kapice
e) što je sudac zatražio loptu
f) što je lopta napustila igralište ( aut )
g) bilo kojeg zadržavanja
 
14.4. Pogodak mora biti priznat ako je nakon isteka 30 sekundi ili kraja četvrtine lopta bila u zraku i ušla u gol.
 
PRIPOMENE:
U smislu ovog članka ako lopta prijeđe golnu liniju nakon odbijanja od vratnice, grede, vratara ili obrambenog igrača i/ili odbijajući se od vode, pogodak se mora priznati. Ako je označen kraj četvrtine, a nakon toga je loptom, na putanji prema golu igrao ili je dodirnuo namjerno igrač ekipe u napadu, pogodak se ne smije priznati.
Ako je lopta u zraku u putanji prema golu, u smislu ovog članka, a vratar ili drugi obrambeni igrač povuče gol prema dolje ili unutar vlastite linije od 5 m ili obrambeni igrač, osim vratara, zaustavi loptu s dvije ruke ili je udari šakom kako bi spriječio postizanje pogotka, sudac mora dosuditi kazneno bacanje, ukoliko bi, po njegovom mišljenju, lopta prešla golnu liniju da nije bilo navedenog prekršaja. Ako je lopta u zraku u putanji prema golu, u smislu ovog članka, i nakon dodira s vodom odpluta cijela preko golne linije, sudac mora priznati pogodak samo onda ako je plutanje preko golne linije uslijedilo neposredno nakon pucanja na gol.

 

13. POČETAK IGRE

 

13.1. Prije početka igre, a u prisutnosti sudaca, kapetani će bacanjem novčića izabrati stranu igrališta.
 
13.2. Na početku svake četvrtine igrači moraju zauzeti mjesto na vlastitoj golnoj liniji, na razmaku od oko 1 metar i najmanje 1 metar od vratnice. Više od 2 igrača ne mogu se nalaziti unutar vratnica. Niti jedan dio tijela igrača ne smije biti ispred golne linije na vodenoj površini.
 
13.3. Kada se suci uvjere da su ekipe spremne, sudac će dati znak zviždukom za početak i odmah osloboditi ili baciti loptu na liniju polovice igrališta.
 
13.4. Ako oslobođena ili bačena lopta daje očitu prednost jednoj ekipi, sudac će uzeti loptu i dosuditi neutralno bacanje na liniji polovice igrališta.

12. TIME OUT

 

12.1. Svaka ekipa ima pravo na 3 time-outa u svakoj utakmici. Treći time-out može biti zatražen samo u produžecima. Trajanje time-out-a iznosi 1 minutu. Trener ekipe u posjedu lopte može zatražiti time-out u svako vrijeme i nakon gola pozivom time-out i signalizacijom rukama u obliku slova “T”. Ako je zatražen time-out, suci i tajnici moraju zviždukom zaustaviti igru, a igrači moraju odmah doplivati u njihovu polovicu igrališta.
 
12.2. Igra će biti nastavljena nakon zvižduka suca i ekipa koja je u posjedu lopte izvest će bacanje sa polovice ili iza polovice igrališta, osim ukoliko je time-out zatražen prije izvođenja kaznenog ili kornerskog bacanja, to bacanje mora ostati.
 
PRIPOMENA:
Vrijeme posjeda lopte nastavlja teći od početka igre nakon time-outa.
 
12.3. Ukoliko je zatražen treći ili dodatni time-out od strane trenera ekipe koja je u posjedu lopte, igra mora biti zaustavljena, a zatim će ekipa koja nije bila u posjedu lopte izvesti bacanje sa polovine igrališta.
 
12.4. Ukoliko je time-out zatražen od strane trenera ekipe koja nije u posjedu lopte, igra mora biti zaustavljena, a kazneno bacanje bit će dosuđeno u korist ekipe koja je do tada bila u posjedu lopte.

12.5. Kod ponovnog početka, nakon time-outa, igrači smiju zauzeti bilo koji položaj u igralištu, u skladu s Pravilima koja se odnose na kazneno ili kornersko bacanje.

 

11. TRAJANJE IGRE

 

11.1. Trajanje igre mora biti 4 četvrtine po 8 minuta stvarne igre. Vrijeme početka igre je trenutak kada igrač dotakne loptu na početku svake četvrtine. Kod svih znakova za prekid mjerni sat mora se zaustaviti dok lopta nije vraćena u igru, napuštanjem ruke igrača koji izvodi odgovarajuće bacanje ili kada loptu dotakne igrač nakon neutralnog bacanja.
 
11.2. Između prve i druge, te treće i četvrte četvrtine utakmice, biti će odmor od dvije minute, a između druge i treće četvrtine odmor traje 5 minuta. Momčadi uključujući igrače, trenere i službene osobe moraju promjeniti strane prije početka treće četvrtine odnosno drugog produžetka.
 
11.3. Kada je rezultat utakmice neodlučan nakon isteka vremena u bilo kojoj utakmici za koju je potreban odlučujući rezultat, mora se igrati produžetak nakon odmora od 5 minuta. Igrat će se 2 nastavka po 3 minute stvarne igre s prekidom od 2 minute kako bi ekipe promijenile strane. Ako je rezultat na kraju dva nastavka produžetaka neodlučan, moraju se izvesti kaznena bacanja kako bi se odredio rezultat.
 
Primjedba: Ukoliko dođe do izvođenja kaznenih bacanja, poštivat će se sljedeći postupak:
(a) ako se radi o ekipama koje su netom završile utakmicu, izvođenje kaznenih bacanja započinje odmah s istim sucima.
(b) u suprotnom, izvođenje kaznenih bacanja treba provesti za 30 minuta nakon završetka zadnje utakmice tog kola, ili prvom mogućom prigodom. Pri tome treba koristiti suce koji su upravo završili suđenje utakmice, a koja se odnosi na to natjecanje uz preduvjet da se radi o neutralnim sucima.
(c) treneri obje ekipe određuju 5 igrača i vratara koji sudeluju u izvođenju kaznenih bacanja. Vratara je moguće promijeniti u bilo kojem trenutku pod uvjetom da je zamjena bila u službenom zapisniku tijekom utakmice.
(d) igrači moraju biti popisani slijedom kojim će izvoditi kaznena bacanja. Taj slijed ne može se mijenjati.
(e) igrači koji su isključeni tijekom utakmice ne mogu izvoditi kaznena bacanja niti mogu mijenjati vratara.
(f) ako je tijekom izvođenja kaznenih bacanja isključen vratar, jedan od 5 igrača određenih za izvođenje kaznenih bacanja, može zamijeniti vratara pri čemu nema povlastice vratara. Nakon što igrač sudjeluje u obrani jednog kaznenog bacanja, moguće ga je zamijeniti drugim igračem ili vratarom.
(g) kaznena bacanja se izvode naizmjenično, na bilo kojoj strani igrališta i svi igrači osim izvođača kaznenog bacanja i vratara protivničke ekipe moraju sjediti na klupi.
(h) ždrijebom se odlučuje ekipa koja prva počinje sa  izvođenjem kaznenih bacanja
(i) ako je i nakon prve serije kaznenih bacanja rezultat izjednačen, istih pet igrača naizmjenično će izvoditi po jedno kazneno bacanje sve dok jedna ekipa postigne, a druga ne postigne pogodak
(j) ako u izvođenju kaznenih bacanja sudjeluju tri ekipe, svaka od ekipa će izvoditi 5 kaznenih bacanja protiv ostale dvije ekipe, izvodeći kaznena bacanja naizmjenice. Ždrijebom će se odrediti ekipa koja prva izvodi kazneno bacanje.