Prijave za maraton
 

Suglasan/Suglasna sam da se osobni podaci ispunjeni u ovoj formi (ime, prezime, godište, spol, telefon), koriste isključivo za potrebe organizacije maratona “Đuro Kolić”