2. kolo nagradne igre: „Osvojite Jugovu kapicu“

 

   Na redu je i drugo kolo nagradne igre „Osvojite Jugovu kapicu“. S obzirom da se u ovom kolu predviđaju utakmice Jadranske lige kojih ima 6 po kolu i bodovanje je nešto drugačije.

    Za svaki pogođeni ishod utakmice dobije se opet 2 boda, a za bonus događaj po 1. Ima manje utakmice pa i manji ukupni broj bodova, 30. Jasno to je i dijelom što su manji bonus bodovi jer je lakše pogoditi manje ishoda.
    Tako se za utakmice dijele bonus bodovi:
–    Za 6 pogodaka, 3 bonus boda.    6*2= 12 +3= 15 bodova
–    Za 5 pogodaka, 1 bonus bod.     5*2= 10 +1= 11 bodova

Za dodatne događaje:
–    Za 6 pogodaka, 2 bonus boda.     6*1= 6 +2= 8 bodova
–    Za 5 pogodaka, 1 bonus bod.      5*1= 5 +1= 6 bodova

Za ukupno najbolje:
–    Za svih 12 pogodaka, 7 bonus bodova. Ukupno 30 bodova
–    Za 11 pogodaka, 2 bonus boda. Ukupno 23 ili 21, ovisno o kombinaciji koja čini tih 11 točnih ishoda.

Ponuda za 2. kolo: