18. NEUTRALNA BACANJA

 

18.1. Neutralno bacanje mora se dosuditi:

a) kada lopta na početku četvrtine, po sučevom mišljenju, padne tako da daje prednost jednoj ekipi;

b) kada jedan ili više igrača iz svake ekipe učine istovremeno prekršaj tako da sucima nije moguće ocijeniti koji je igrač prvi napravio prekršaj;

c) kada oba suca zazvižde u isti trenutak, dosuđujući obični prekršaj različitim ekipama;

d) kada lopta udari ili ostane na nekoj prepreci iznad igrališta.

 
18.2. Kod neutralnog bacanja sudac mora baciti loptu u polje na približnoj poprečnoj poziciji gdje je bio događaj, na način da igrači obje ekipe imaju istu mogućnost doći u posjed lopte. Neutralno bacanje, dosuđeno u prostoru 2 m, mora se izvesti na liniji 2 m.
 
18.3. Ako je kod neutralnog bacanja, po mišljenju suca, lopta pala tako da daje očitu prednost jednoj ekipi, sudac će uzeti loptu i ponoviti bacanje.

 

 

17. KORNERSKA BACANJA

 

17.1. Kornersko bacanje mora se dosuditi kada lopta cijelim obujmom prijeđe golnu liniju osim dijela između vratnica ispod grede, ukoliko je loptu zadnji dodirnuo vratar obrambene ekipe ili ako je igrač obrambene ekipe namjerno izbacio loptu preko golne linije.
 
17.2. Kornersko bacanje mora izvesti igrač ekipe u napadu sa linije 2 m na strani izlaska lopte. Bacanje ne mora izvesti najbliži igrač, ali se mora izvesti bez odugovlačenja.
 
PRIPOMENA:
za način izvodenja bacanja vidi pripomenu u 16.2.
 
17.3. Kod izvođenja kornerskog bacanja niti jedan igrač ekipe u napadu ne smije biti unutar prostora 2 m.
 
17.4. Kornersko bacanje izvedeno s krivog mjesta ili prije nego što su igrači ekipe u napadu napustili prostor 2 m mora se ponoviti.

16. GOLNA BACANJA

Slika 1 Slika 2

 

16.1. Golno bacanje mora se dosuditi:

a) kada lopta cijelim obujmom prijeđe golnu liniju, osim dijela između vratnica i ispod grede, ako je zadnji dodirnuo bilo koji igrač osim vratara ekipe koja se brani;

b) kada lopta cijelim obujmom prijeđe liniju između vratnica, ispod grede ili dodirne vratnice, gredu ili vratara obrambene ekipe, izravno nakon:

 

I. slobodnog udarca dosuđenog unutar prostora 5 m

II. slobodnog udarca dosuđenog izvan prostora 5 m koji nije izveden u skladu sa pravilima

III. golnog bacanja koje nije odmah izvedeno

IV: kornerskog bacanja

 

16.2. Golno bacanje će izvesti vratar ili bilo koji igrač ekipe s bilo kojeg mjesta unutar prostora 2 m. Pogrešno izvedeno golno bacanje, u smislu ovog članka, izvesti će se ponovno.

 

PRIPOMENA: Igrač koji je najbliži lopti mora započeti igrom iz prostora 2 metra.

Ne smije se odugovačiti kod izvođenja slobodnog, kornerskog ili golmanskog bacanja. Bacanje se mora izvesti tako da ostali igrači mogu vidjeti kada lopta napusti dlan igača. Igrači često čine pogrešku odugovlačenjem bacanja jer previde odredbu u 19.4. koja dozvoljava igraču da vodi loptu prije dodavanja suigraču. Na taj način bacanje se može izvesti odmah i onda kad igrač ne može pronaći suigrača kojem može dodati loptu. Igraču je dozvoljeno da izvede bacanje ili spuštanjem lopte iz ruke na površinu vode (sl. 1) ili bacanjem u zrak (sl. 2.) i tada može nastaviti s vođenjem lopte. U oba slučaja bacanje se mora izvesti tako da ga ostali igrači mogu vidjeti.

 

 

15. PONOVNI POČETAK NAKON POGOTKA

 

15.1. Nakon postignutog pogotka igači moraju zauzeti mjesta bilo gdje na svojoj polovici igrališta. Niti jedan dio tijela igrača na površini vode ne smije prijeći liniju polovice igrališta. Sudac će zviždukom dati znak za ponovni početak igre. Vrijeme stvarne igre će početi teći kad lopta napusti dlan igrača ekipe koja nije postigla pogodak. Ponovni početak igre neizveden u smislu ovog članka mora se ponoviti.

 

14. POGODAK

 

14.1. Pogodak mora biti priznat kada lopta cijelim obujmom prijeđe golnu liniju između vratnica ispod grede.
 
14.2. Pogodak može biti postignut s bilo kojeg dijela igrališta osim što vrataru nije dozvoljeno da prijeđe ili dodirne loptu preko linije polovice igrališta.
 
14.3. Pogodak može biti postignut bilo kojim dijelom tijela osim stisnutom šakom. Pogodak se smije postići i uplivavanjem s loptom u gol. Na početku ili ponovnom početku igre najmanje dva igrača (bilo koje ekipe isključujući vratara obrambene ekipe) moraju namjerno igrati ili dodirnuti loptu osim kod izvođenja:
 

a) kaznenog bacanja;

b) slobodnog bacanja koji je izveo igrač u vlastiti gol;

c) izravnog udarca iz golnog bacanja, ili

d) izravnog udarca iz slobodnog bacanja dosuđenog izvan linije 5 m.

 
PRIPOMENE:
Pogodak može biti postignut kada igrač odmah puca izvan linije 5 m nakon što je njegovoj ekipi dosuđeno slobodno bacanje izvan 5 m. Ukoliko je igrač uveo loptu u igru, pogodak može biti priznat samo ako je loptu namjerno dotaknuo drugi igrač osim vratara obrambene ekipe.
Kad se kod dosuđenog prekršaja lopta nalazi bliže golu obrambene ekipe, pogodak može biti priznat ukoliko je lopta bez zadržavanja vraćena na mjesto gdje se prekršaj dogodio i odmah nakon toga pucano.
Pogodak ne može biti direktno postignut prema ovim Pravilima kod ponovnog početka nakon:
a) time-outa
b) pogotka
c) povrede, uključujući krvarenje
d) zamjene kapice
e) što je sudac zatražio loptu
f) što je lopta napustila igralište ( aut )
g) bilo kojeg zadržavanja
 
14.4. Pogodak mora biti priznat ako je nakon isteka 30 sekundi ili kraja četvrtine lopta bila u zraku i ušla u gol.
 
PRIPOMENE:
U smislu ovog članka ako lopta prijeđe golnu liniju nakon odbijanja od vratnice, grede, vratara ili obrambenog igrača i/ili odbijajući se od vode, pogodak se mora priznati. Ako je označen kraj četvrtine, a nakon toga je loptom, na putanji prema golu igrao ili je dodirnuo namjerno igrač ekipe u napadu, pogodak se ne smije priznati.
Ako je lopta u zraku u putanji prema golu, u smislu ovog članka, a vratar ili drugi obrambeni igrač povuče gol prema dolje ili unutar vlastite linije od 5 m ili obrambeni igrač, osim vratara, zaustavi loptu s dvije ruke ili je udari šakom kako bi spriječio postizanje pogotka, sudac mora dosuditi kazneno bacanje, ukoliko bi, po njegovom mišljenju, lopta prešla golnu liniju da nije bilo navedenog prekršaja. Ako je lopta u zraku u putanji prema golu, u smislu ovog članka, i nakon dodira s vodom odpluta cijela preko golne linije, sudac mora priznati pogodak samo onda ako je plutanje preko golne linije uslijedilo neposredno nakon pucanja na gol.

 

13. POČETAK IGRE

 

13.1. Prije početka igre, a u prisutnosti sudaca, kapetani će bacanjem novčića izabrati stranu igrališta.
 
13.2. Na početku svake četvrtine igrači moraju zauzeti mjesto na vlastitoj golnoj liniji, na razmaku od oko 1 metar i najmanje 1 metar od vratnice. Više od 2 igrača ne mogu se nalaziti unutar vratnica. Niti jedan dio tijela igrača ne smije biti ispred golne linije na vodenoj površini.
 
13.3. Kada se suci uvjere da su ekipe spremne, sudac će dati znak zviždukom za početak i odmah osloboditi ili baciti loptu na liniju polovice igrališta.
 
13.4. Ako oslobođena ili bačena lopta daje očitu prednost jednoj ekipi, sudac će uzeti loptu i dosuditi neutralno bacanje na liniji polovice igrališta.

12. TIME OUT

 

12.1. Svaka ekipa ima pravo na 3 time-outa u svakoj utakmici. Treći time-out može biti zatražen samo u produžecima. Trajanje time-out-a iznosi 1 minutu. Trener ekipe u posjedu lopte može zatražiti time-out u svako vrijeme i nakon gola pozivom time-out i signalizacijom rukama u obliku slova “T”. Ako je zatražen time-out, suci i tajnici moraju zviždukom zaustaviti igru, a igrači moraju odmah doplivati u njihovu polovicu igrališta.
 
12.2. Igra će biti nastavljena nakon zvižduka suca i ekipa koja je u posjedu lopte izvest će bacanje sa polovice ili iza polovice igrališta, osim ukoliko je time-out zatražen prije izvođenja kaznenog ili kornerskog bacanja, to bacanje mora ostati.
 
PRIPOMENA:
Vrijeme posjeda lopte nastavlja teći od početka igre nakon time-outa.
 
12.3. Ukoliko je zatražen treći ili dodatni time-out od strane trenera ekipe koja je u posjedu lopte, igra mora biti zaustavljena, a zatim će ekipa koja nije bila u posjedu lopte izvesti bacanje sa polovine igrališta.
 
12.4. Ukoliko je time-out zatražen od strane trenera ekipe koja nije u posjedu lopte, igra mora biti zaustavljena, a kazneno bacanje bit će dosuđeno u korist ekipe koja je do tada bila u posjedu lopte.

12.5. Kod ponovnog početka, nakon time-outa, igrači smiju zauzeti bilo koji položaj u igralištu, u skladu s Pravilima koja se odnose na kazneno ili kornersko bacanje.

 

11. TRAJANJE IGRE

 

11.1. Trajanje igre mora biti 4 četvrtine po 8 minuta stvarne igre. Vrijeme početka igre je trenutak kada igrač dotakne loptu na početku svake četvrtine. Kod svih znakova za prekid mjerni sat mora se zaustaviti dok lopta nije vraćena u igru, napuštanjem ruke igrača koji izvodi odgovarajuće bacanje ili kada loptu dotakne igrač nakon neutralnog bacanja.
 
11.2. Između prve i druge, te treće i četvrte četvrtine utakmice, biti će odmor od dvije minute, a između druge i treće četvrtine odmor traje 5 minuta. Momčadi uključujući igrače, trenere i službene osobe moraju promjeniti strane prije početka treće četvrtine odnosno drugog produžetka.
 
11.3. Kada je rezultat utakmice neodlučan nakon isteka vremena u bilo kojoj utakmici za koju je potreban odlučujući rezultat, mora se igrati produžetak nakon odmora od 5 minuta. Igrat će se 2 nastavka po 3 minute stvarne igre s prekidom od 2 minute kako bi ekipe promijenile strane. Ako je rezultat na kraju dva nastavka produžetaka neodlučan, moraju se izvesti kaznena bacanja kako bi se odredio rezultat.
 
Primjedba: Ukoliko dođe do izvođenja kaznenih bacanja, poštivat će se sljedeći postupak:
(a) ako se radi o ekipama koje su netom završile utakmicu, izvođenje kaznenih bacanja započinje odmah s istim sucima.
(b) u suprotnom, izvođenje kaznenih bacanja treba provesti za 30 minuta nakon završetka zadnje utakmice tog kola, ili prvom mogućom prigodom. Pri tome treba koristiti suce koji su upravo završili suđenje utakmice, a koja se odnosi na to natjecanje uz preduvjet da se radi o neutralnim sucima.
(c) treneri obje ekipe određuju 5 igrača i vratara koji sudeluju u izvođenju kaznenih bacanja. Vratara je moguće promijeniti u bilo kojem trenutku pod uvjetom da je zamjena bila u službenom zapisniku tijekom utakmice.
(d) igrači moraju biti popisani slijedom kojim će izvoditi kaznena bacanja. Taj slijed ne može se mijenjati.
(e) igrači koji su isključeni tijekom utakmice ne mogu izvoditi kaznena bacanja niti mogu mijenjati vratara.
(f) ako je tijekom izvođenja kaznenih bacanja isključen vratar, jedan od 5 igrača određenih za izvođenje kaznenih bacanja, može zamijeniti vratara pri čemu nema povlastice vratara. Nakon što igrač sudjeluje u obrani jednog kaznenog bacanja, moguće ga je zamijeniti drugim igračem ili vratarom.
(g) kaznena bacanja se izvode naizmjenično, na bilo kojoj strani igrališta i svi igrači osim izvođača kaznenog bacanja i vratara protivničke ekipe moraju sjediti na klupi.
(h) ždrijebom se odlučuje ekipa koja prva počinje sa  izvođenjem kaznenih bacanja
(i) ako je i nakon prve serije kaznenih bacanja rezultat izjednačen, istih pet igrača naizmjenično će izvoditi po jedno kazneno bacanje sve dok jedna ekipa postigne, a druga ne postigne pogodak
(j) ako u izvođenju kaznenih bacanja sudjeluju tri ekipe, svaka od ekipa će izvoditi 5 kaznenih bacanja protiv ostale dvije ekipe, izvodeći kaznena bacanja naizmjenice. Ždrijebom će se odrediti ekipa koja prva izvodi kazneno bacanje.

 

10. TAJNICI

 

10.1. Dužnosti tajnika su:

a) voditi zapisnik utakmice, što uključuje igrače, rezultat, time out-e, sve prekršaje za isključenje, prekršaje za kaznena bacanja, kao i osobne greške dosuđene svakom igraču;

b) kontrolirati vrijeme trajanja isključenja igrača i davati znak za istek vremena isključenja dizanjem odgovarajuće zastavice; osim kada sudac mora dati znak za ponovni ulazak isključenom igraču ili zamjeni kada njegova ekipa dođe u posjed lopte;

c) davati znak crvenom zastavicom i zviždaljkom za svaki nepravilni ulazak isključenog igrača ili nepravilni ulazak zamjene (uključujući i signaliziranje golnih sudaca za nepravilni ponovni ulazak ili ulazak), čiji znak mora odmah zaustaviti igru;

d) davati znak, bez odlaganja, za treću osobnu grešku kako slijedi:

  * s crvenom zastavicom ako je isključenje treća osobna greška;
** s crvenom zastavicom i zviždaljkom ako je prekršaj za kazneno bacanje treća osobna greška.

 

9. MJERITELJI VREMENA

 

9.1. Dužnosti mjeritelja vremena su:

a) mjeriti točno vrijeme stvarnog trajanja igre, time out-a i odmora između četvrtina;

b) mjeriti vrijeme kontinuiranog posjeda lopte za svaku ekipu;

c) mjeriti vrijeme trajanja isključenja igrača u skladu s pravilima kao i objaviti vrijeme ponovnog ulaska isključenih igrača ili njihovih zamjena;

d) razgovijetno objaviti početak zadnje minute utakmice i zadnje minute drugog nastavka produžetka.

e) zviždaljkom označiti kraj svakog time out-a.

 
9.2. Mjeritelj vremena mora dati znak zviždaljkom (ili drugim uređajem osobito jakog zvuka koji se odmah prepoznaje) za završetak svake četvrtine neovisno od sudaca. Njegov znak neposredno prekida igru, osim u slučajevima:

a) kada sudac istovremeno dosudi kazneno bacanje. Tada se mora izvesti kazneno bacanje prema pravilima;

b) kada je lopta u letu prema golu i prelazi golnu liniju. Tada se mora priznati pogodak.