22. PREKRŠAJI ZA KAZNENO BACANJE

 

22.1. Počiniti bilo koji od sljedećih prekršaja (22.2.-22.7), koji se mora kazniti dosuđivanjem kaznenog udarca protivničkoj ekipi.
 
22.2. Za obrambenog igrača učiniti bilo kakav prekršaj unutar prostora 5 metara koji bi spriječio postizanje pogotka.
 
PRIPOMENE:
Uz ostale prekršaje koji spriječavaju vjerojatan pogodak je i prekšaj u okvirima ovog članka:
a) za vratara ili bilo kojeg drugog obrambenog igrača koji povuče prema dolje ili na drugi način pomakne gol (slika 20.);
b) za obrambenog igrača igrati, pokazati namjeru igranja ili blokirati udarac na gol s dvije ruke (slika 21.);
c) za obrambenog igrača koji pokazuje namjeru ili blokira dodavanje s dvije ruke;
c) za obrambenog igrača koji loptom igra stisnutom šakom (slika 22.);
d) za vratara ili drugog obrambenog igrača potopiti loptu kada je napadnut.
 

Slika 20.                             Slika 21.

 


Slika 22.


Važno je razlikovati da se gore opisani prekršaj i drugi prekršaji kao što su držanje, povlačenje, ometanje itd. koji se kažnjavaju slobodnim bacanjem (i isključenjem ovisno o situaciji), postaju prekršaji za kazneno bacanje, ako su počinjeni unutar prostora 5 m od strane obrambenog igrača, te ukoliko sprječavaju postizanje pogotka.
 
22.3. Za obrambenog igrača, unutar prostora 5 m udariti nogom ili udariti protivnika ili počiniti bilo koji čin grubosti. U tom slučaju  prekršitelj također mora biti isključen za ostatak utakmice , a zamjena ulazi nakon što prođe 4 minuta čiste igre, a kazneno bacanje će se dosuditi u korist ekipe u napadu.
 
22.4. Za isključenog igrača namjerno ometati igru uključujući i podizanje granice igrališta.
 
22.5. Za vratara ili bilo kojeg obrambenog igrača koji prevrne gol u svrhu spriječavanja vjerojatnog pogotka. Prekršitelj mora biti isključen do kraja utakmice, a zamjena ulazi u igru nakon što se ispuni jedan od događaja opisanih u 21.3.
 
22.6. Ulazak u igralište igrača ili zamjene koji prema pravilima nemaju pravo sudjelovati u igri u to vrijeme. Prekršitelj mora biti isključen do kraja utakmice, a zamjena, ako je to moguće, ulazi u igru nakon što se ispuni jedan od događaja opisanih u 21.3. Ovo pravilo se neće primjenjivati za isključenog igrača koji ponovo uđe ili za zamjenu koja uđe u igru prije nego nastupi događaj opisan u 21.3.
 
PRIPOMENA: Ukoliko isključeni igrač ili njegova zamjena koji nemaju pravo sudjelovanja u igri prema ovim Pravilima uđu u igru biti će isključeni do kraja utakmice s pravom zamjene. Zamjena može najranije ući u igru  temeljem članak 21.3. 
 
22.7. Za trenera ekipe koji nije u posjedu lopte zatražiti time – out ili za službeno lice počiniti bilo kakav potez kako bi spriječio eventualno postizanje pogotka; osobna greška zbog ovakvih prekršaja neće biti zapisana.
 
22.8. Ako je tijekom posljednje minute utakmice dosuđeno kazneno bacanje trener može, umjesto kaznenog bacanja, izabrati posjed lopte izvođenjem slobodnog bacanja. Mjeritelj vremena će u tom slučaju, za ekipu koja je u posjedu lopte, mjeriti novo vrijeme (30 sekundi) od trenutka kad se izvede slobodno bacanje.
 
PRIPOMENA: Odgovornost je na glavnom treneru da uputi jasan znak, bez kašnjenja želi li ekipa zadržati posjed lopte prema ovom Pravilu.
Sudac koji se nalazi na strani na kojoj su klupe za pričuvne igrače zatražiti će loptu i pitati trenera da li želi izvesti kazneno ili slobodno bacanje

21. PREKRŠAJI ZA ISKLJUČENJE

 

21.1. Prekršaji za isključenje će se primjeniti za slijedeće prekršaje (21.4. – 21.17.) koji se moraju kazniti (ukoliko drugačije ovim pravilma nije predviđeno) dosuđivanjem slobodnog bacanja za protivničku ekipu i isključenjem igrača koji je počinio prekršaj.
 
21.2. Isključeni igrač se mora kretati prema prostoru za ponovni ulaz najkraćim putem prema vlastitoj golnoj liniji bez napuštanja vode. Isključeni igrač, koji izađe iz vode (prije nego što je njegova zamjena ušla) smatrat će se krivim za prekršaj prema 21.10. (nepoštivanje).
 
PRIPOMENE: lsključeni igrač (uključujući bilo kojeg igrača koji je isključen prema ovim pravilima za ostatak igre) mora ostati u vodi i krenuti (što uključuje i plivanje ispod površine vode) prema prostoru za ponovni ulazak na vlastitoj golnoj linji, bez utjecaja na igru. On smije isplivati iz igrališta na bilo kojem mjestu golne linije i može plivati iza gola do prostora za ponovni ulazak, vodeći računa da ne pomiče granicu igrališta.
Kada dođe u prostor za ponovni ulazak isključeni igrač mora biti vidljiv iznad nivoa vode prije nego što on (ili zamjena) moraju dobiti dozvolu za ponovni ulazak u skladu s pravilima. Međutim nije potrebno da isključeni igrač ostane u prostoru za ponovni ulazak i čeka dolazak zamjene.
 
21.3. Isključenom igraču ili njegovoj zamjeni bit će dozvoljen ponovni ulazak u igru nakon što se ispuni jedan od uvjeta:

a) nakon isteka vremena od 20 sekundi stvarne igre, tajnik će podići odgovarajuću zastavicu, pod uvjetom da je isključeni igrač došao u prostor za ponovni ulazak u skladu s pravilima;

b) nakon što je postignut pogodak;

c) kada ekipa isključenog igrača ponovo dođe u posjed lopte (što podrazumijeva da kontrolira loptu) za vrijeme stvarne igre i tada defanzivni sudac mora dati znak za ulazak zamahom ruke;

d) nakon prekida, kada igru nanovo započinje ekipa isključenog igrača, a tada defanzivni sudac mora dati znak za ulazak igraču zamahom ruke.

 
Isključenom igraču ili zamjeni bit će dozvoljen ponovni ulazak iz prostora za ponovni ulazak bliže njegovoj golnoj liniji pod uvjetom:

a) da je dobio znak od tajnika ili suca;

b) da ne skoči ili se odgurne od strane ili zida bazena ili granice igrališta;

c) da ne dodiruje granicu igrališta;

d) zamjeni neće biti dozvoljeno ući umjesto isključenog igrača sve dok isključeni igrač ne dođe u prostor za ponovni ulazak bliži njegovoj golnoj liniji.

           
-Nakon što je pogodak postignut, isključeni igrač ili zamjena smije ponovno ući u igralište sa bilo kojeg mjesta.
 
-Ove odredbe će se primjeniti i za ulazak zamjene kada je isključeni igrač dobio treću osobnu grešku ili je na drugi način bio isključen za preostali dio igre u skladu s ovim pravilima.
 
PRIPOMENE: Suci ne smiju dati znak za ulazak zamjeni, niti tajnik smije označiti kraj 20 sekundi vremena isključenja, sve dok isključeni igrač nije doplivao do prostora za ponovni ulazak bliže njegovoj golnoj linji. Isto se mora primjeniti i za ulazak zamjene umjesto igrača isključenog do kraja igre. U slučaju da se isključeni igrač propusti vratiti u prostor za ponovni ulazak, zamjeni ne smije biti dozvoljen ulazak sve dok nije postignut pogodak ili do kraja dijela igre.
Defanzivni sudac prvenstveno je odgovoran za davanje znaka za ponovni ulazak isključenom igraču ili zamjeni. Međutim, ofenzivni sudac smije takoder pomoći u tom slučaju i znak oba suca biti će valjan. Ukoliko sudac sumnja u nepravilan ulazak ili golni sudac označava takav nepravilan ulazak treba se prvo uvjeriti da drugi sudac nije označio ponovni ulazak.
Prije davanja znaka za ponovni ulaz isključenom igraču ili zamjeni, defanzivni sudac će pričekati trenutak za slučaj da ofenzivni sudac ne dosudi ponovno vraćanje lopte protivničkoj ekipi.
Ne smatra se promjena posjeda lopte samo zato što je označen kraj četvrtine, ali isključenom igraču ili zamjeni mora biti omogućen ponovni povratak u igru ukoliko njegova ekipa osvoji loptu plivajući na početku slijedeće četvrtine. Ukoliko je igrač isključen kada je označen kraj četvrtine, suci i tajnici moraju obratiti pažnju na ispravan broj igrača prije označavanja ponovnog početka.
 
21.4. Za igrača koji napušta vodu, sjedi ili stoji na stepenicama ili stranama bazena za vrijeme igre, osim u slučaju nezgode, povrede ili bolesti ili s dozvolom suca.
 
21.5. Ometati izvođenje slobodnog, golnog ili kornerskog bacanja uključujući:

a) namjerno udaljavanje lopte ili zadržavanje lopte čime se onemogućuje normalan razvoj igre;

b) svaki pokušaj igranja loptom prije nego što napusti ruku igrača koji izvodi bacanje.

 
PRIPOMENE: Igrač ne treba biti kažnjen prema ovom članku ukoliko nije čuo zvižduk, jer je bio ispod vode. Suci moraju odlučiti da li je ovaj čin igrača bio namjeran.
Ometanje kod slobodnog bacanja može biti posredno kada se loptom igra, udaljuje ili se spriječava igraču koji izvodi bacanje da dođe do lopte ili se može dogoditi da se izvođenje slobodnog bacanja ometa protivnikovim zatvaranjem smjera bacanja (slika 13.) ili ometanjem pokreta igrača koji izvodi slobodno bacanje (slika 14.). Za ometanje izvođenja kaznenog bacanja također vidi 21.16.
 

 
Slika 13.                                            Slika 14.

                         
21.6. Namjera igranja ili blokiranja udarca izvan prostora 5 metara.
 
PRIPOMENE:
Ako obrambeni igrač koji je izvan prostora 5 metara podigne dvije ruke u namjeri da igra ili blokira udarac na gol, isti se mora isključiti.
 
21.7. Namjerno prskati vodu protivniku u lice.
 

Slika 15.
 

PRlPOMENE: Prskanje se često koristi kao nesportska taktika i ona se često kažnjava u očitim situacijama kada su igrači okrenuti licem u lice (slika 15.). Međutim, može se dogoditi, manje uočljivo, kada igrač čini vodenu zavjesu svojim rukama, tobože bez namjere, u pokušaju da onemogući pogled protivniku koji želi pucati na gol ili dodati loptu. Kazna za namjerno prskanje protivnika je isključenje prema 21.7. ili kazneno bacanje prema 22.2 ako je protivnički igrač unutar prostora 5 m i pokušava pucati na gol. Da bi se dosudilo kazneno bacanje ili isključenje odlučujući su jedino položaj i akcija igrača koji napada. Nije odlučujuće da li je igrač koji je napravio prekršaj unutar ili izvan prostora od 5 m.
 
21.8. Držati, potopiti ili povući protivnika koji ne drži loptu. ¨DRŽANJE¨ je podizanje, nošenje ili dodirivanje lopte, ali ne uključuje driblanje loptom.
 
PRlPOMENA: Ispravna primjena ovog pravila je od izuzetne važnosti kako za tijek igre, tako i za pravedan rezultat. Tekst pravila je jasan i izričit i može biti tumačen samo na jedan način:
držati (slika 16.), potopiti (slika 17.) ili povući (slika 18.) protivnika koji ne drži loptu je prekršaj za isključenje. Bitno je da suci ovaj članak ispravno primjenjuju bez osobnog tumačenja kako bi se osiguralo da se ne prekorače granice oštre igre. Suci moraju imati na umu o povredi  21. 8 unutar prostora 5 m koja spriječava mogućnost vjerojatnog postizanja pogotka i koja mora biti kažnjena dosuđivanjem kaznenog bacanja.
 

Slika 16.

Slika 17.                                 Slika 18.


21.9. Udariti nogom ili udariti protivnika namjerno ili činiti naglašene pokrete s tom namjerom.
 
PRIPOMENE: Prekršaj udaranja nogom ili udaranja protivnika može biti počinjen na različite načine ukjučujući da ga je počinio igrač koji je u posjedu lopte ili protivnički igrač; posjedovanje lopte nije odlučujući činilac. Važna je akcija prekršitelja koja uključuje njegove naglašene pokrete u namjeri da udari nogom ili udari protivnika, čak ako do kontakta nije ni došlo.

Slika 19.

 

Jedan od ozbiljnijih udaraca je udarac laktom unazad (slika 19.) koji može prouzročiti ozbiljnu povredu protivnika. Također ozbiljne povrede mogu se dogoditi kada igrač namjerno pokretom glave unazad udari u lice protivnika koji ga pokriva. U ovakvim slučajevima sudac bi ispravnije postupio primjenom 21.11. (brutalnost), nego primjenom 21.9.
 
21.10. Nepristojno se ponašati, uključujući upotrebu neprihvatljivog rječnika, nasilno i ustrajno neprimjereno igrati, otkazati poslušnost ili pokazati nepoštivanje sudaca ili službene osobe, kao i ponašanje protivno duhu ovih Pravila uz veliku vjerojatnost dovođenja utakmice do incidenta, smatraju se prekršajima zbog kojih igrač mora biti isključen do kraja igre, a zamjena ulazi u igru nakon što se ispuni jedan od uvjeta navedenih u 21.3.
 
 
PRIPOMENA:
Ako član ekipe načini prekršaj naveden u ovim Pravilima tijekom odmora između četvrtina, tijekom time-outa ili prije ponovnog početka igre nakon što je njegova ekipa postigla pogodak, igrač mora biti isključen do kraja utakmice, a zamjena može ući kada istekne odmor, kada ekipa isključenog igrača ponovno dođe u posjed lopte (to znači da kontrolira loptu) ili u drugim situacijama navedenim u 21.3.
 
21.11. Učiniti grubi nasrtaj (uključujući udaranje nogom i udaranje ili pokušaj udaranja nogom ili udaranja sa zlom namjerom) na protivničkog igrača ili na službenu osobu, bilo za vrijeme igre, time outa ili prekida između četvrtina. Prekršitelj mora biti isključen do kraja igre, a kazneni udarac će biti dosuđen za protivničku ekipu. Isključeni igrač može biti zamijenjen nakon isteka 4 minuta čiste igre.
 
PRIPOMENE:
Ovo pravilo će se primjeniti ako se grubost dogodi za vrijeme prekida između četvrtina i tada treba dosuditi kazneno bacanje.  U tom slučaju prije početka četvrtine će se izvesti kazneno bacanje, a  u igralištu mogu biti samo izvođač kaznenog bacanja i vratar. Medutim, ove odredbe se neće primijeniti prije nego što je utakmica započela.
 
U slučaju grubosti, u bilo koje vrijeme, počinjene od pričuvnog igrača koji se ne nalazi u vodi za vrijeme igre, prekršitelj mora biti isključen za ostatak utakmice. Kapetan ekipe mora odrediti igrača po osobnom izboru koji će napustiti vodu, a ekipa će nastaviti igru sa igračem manje 4 minute. Igrač koji je izašao iz vode može naknadno biti korišten za vrijeme ostatka igre kao jedan od igrača u vodi i neće mu biti dosuđena osobna greška, bez obzira što je bio povučen iz vode.
 
21.12. Za igrača ekipe koja nije u posjedu lopte, počiniti bilo koji od slijedećih prekršaja prije nego što je izvedeno slobodno, golno, kornersko ili kazneno bacanje ili za igrača bilo koje ekipe počiniti bilo koji prekršaj prije nego što je izvedeno neutralno bacanje:

20.9. Ometati protivnika;

20.10. Gurnuti ili odgurnuti se od protivnika;

21.4 -21.11. Počiniti prekršaj za isključenje.

 
21.13. U slučaju istovremeno počinjenih slijedećih prekršaja igrača bilo koje ekipe prije izvođenja slobodnog, golnog, kornerskog, kaznenog ili neutralnog bacanja:

20.9. Ometati protivnika;

20.10. Gurnuti ili odgurnuti se od protivnika;

21.4 -21.11. Počiniti prekršaj za isključenje.

 
Oba igrača moraju biti isključena, lopta ostaje u posjedu ekipe koja napada. Igrači moraju biti isključeni za ostatak igre kako je to predviđeno pravilima.
 
PRIPOMENE: Oba isključena igrača prema ovim Pravilima mogu ući u igru najranije prema članku 21.3. ili kod sljedeće promjene posjeda lopte. Ako su dva igrača koja su bila isključena prema ovom članku stekli uvjete za ponovni ulazak u igru, prije dolaska do prostora za ponovni ulazak,  sudac smije mahanjem ruke svakom igraču dati dozvolu za ponovni ulazak kada se isti nađe u prostoru za ponovni ulazak. Sudac ne mora čekati da oba igrača budu spremna za ponovni ulazak.
Ekipa u posjedu lopte kod istodobnog obostranog prekršaja nastavit će igru slobodnim bacanjem, golnim bacanjem, kornerskim bacanjem ili kaznenim udarcem. U slučaju neutralnog bacanja sudac će nastaviti utakmicu temeljem članka 18.
 
21.14. Za igrača ekipe koja je u posjedu lopte, počiniti prekršaj pod 21.4. -21.11. (prekršaji za isključenje), prije izvođenja slobodnog, golnog, kornerskog ili kaznenog bacanja, s time da:

a) igrač će biti isključen za ostatak utakmice gdje pravila to predviđaju;

b) kada je prekršaj počinjen za vrijeme izvođenja kaznenog bacanja, kazneno bacanje se mora izvesti.

 
21.15. Za isključenog igrača koji ponovo uđe ili zamjeni za nepravilan ulazak u igru, uključujući:

a) bez da je dobio znak od tajnika ili suca;

b) s bilo kojeg drugog mjesta osim iz njegovog prostora za ponovni ulazak, osim kada Pravila predviđaju trenutnu zamjenu;

c) skakanjem ili odgurivanjem od strane ili zida bazena ili igrališta;

d) podizanjem granice igrališta.

 
Ako ovaj prekršaj napravi igrač ekipe koja nije u posjedu lopte, isti mora biti isključen, te se istodobno dosuđuje kazneno bacanje za protivničku ekipu.
Ako ovaj prekršaj napravi igrač ekipe koja je u posjedu lopte, isti mora biti isključen i dosuđuje se slobodno bacanje za protivničku ekipu.
 
21.16. Ometati izvođenje kaznenog bacanja. Prekršitelj će biti isključen do kraja utakmice, a zamjena ulazi nakon što se ispuni jedan od događaja opisanih u 21.3. Kazneno bacanje mora se izvesti ili ponoviti.
 
PRIPOMENA: Najčešći način ometanja kaznenog bacanja je udariti nogom igrača koji izvodi bacanje baš u trenutku izvođenja. Bitno je da suci osiguraju da su svi igrači naj- manje 2 m od izvođača, kao bi se izbjeglo ometanje na mjestu izvođenja. Sudac će dozvoliti prvo igračima obrambene ekipe pravo zauzimanja položaja do izvođača.
 
21.17. Za vratara obrambene ekipe koji nije zauzeo pravilan položaj na golnoj liniji u trenutku izvođenja kaznenog bacanja, nakon što je bio jednom upozoren od strane suca da to učini. Drugi obrambeni igrač smije zauzeti položaj vratara, ali bez povlastica i ograničenja.
 
21.18. Kada je igrač isključen, vrijeme isključenja mora započeti odmah nakon što je lopta napustila ruku igrača koji izvodi slobodno bacanje ili kada se lopta dotakne kod neutralnog bacanja.
 
21.19. Ako isključeni igrač namjerno ometa igru, uključujući podizanje granice igrališta, kazneno bacanje mora biti dosuđeno protivničkoj ekipi i dodatna osobna greška će biti dosuđena isključenom igraču. Ukoliko isključeni igrač ne napusti igralište odmah, sudac to smije smatrati namjernim ometanjem prema ovom članku.
 
21.20. U slučaju produžetka, vrijeme isključenja bilo kojeg isključenog igrača mora se nastaviti i u produžetku. Osobne greške dosuđene za vrijeme redovne igre moraju se prenijeti na produžetke i bilo koji isključeni igrač prema ovim pravilima za ostatak utakmice ne smije sudjelavati u produžecima.

20. OBIČNI PREKRŠAJI

 

20.1. Obični prekršaj je bilo koji od slijedećih prekršaja (20.2. do 20.18.) za koji mora biti dosuđeno slobodno bacanje za protivničku ekipu.

PRIPOMENA:
Suci moraju dosudivati obične prekršaje u smislu pravila ne dozvoljavajući ekipi u napadu da dođe do prednosti. Uz sve to suci moraju uzeti u obzir posebne okolnosti u 7.3. (prednost).

20.2. Krenuti s golne linije na početku četvrtine prije znaka suca. Slobodno bacanje mora se izvesti s mjesta gdje se nalazi lopta ili ukoliko lopta od strane suca nije ubačena u igralište, slobodno se bacanje izvodi sa linije polovice igrališta.

20.3. Pomagati suigraču na početku četvrtine ili bilo kada za vrijeme utakmice.

20.4. Držati se ili odbiti od vratnica ili od nosača vratnica, držati se ili odbiti od stranica bazena za vrijeme igre, držati se za granice igrališta osim na početku četvrtine.

20.5. Aktivno sudjelovati u igri stojeći na dnu bazena, hodati u tijeku igre ili se odbijati od dna bazena držeći loptu ili napadati protivnika. Ovaj članak ne primjenjuje se za vratara unutar 5 m.

20.6. Napadnut potopiti ili držati cijelu loptu pod vodom.

PRIPOMENA: Obični je prekršaj, napadnut potopiti ili držati loptu pod vodom čak i kada igraču koji je u posjedu lopte protivnički igrač potisne ruku i potopi zajedno s loptom (slika 3.). Nije bitno što je lopta potopljena protiv volje igrača. Bitno je da je prekršaj dosuđen protiv igrača koji je bio u kontaktu s loptom u trenutku potapanja. Važno je zapamtiti da se prekršaj može dogoditi samo ako je igrač potopio loptu napad- nut. Prema tome, kada vratar iskoči visoko iz vode da bi obranio udarac i padajući u vodu potopi loptu, nije učinio prekršaj Ali ako nakon toga drži loptu pod vodom napadnut od protivnika, učinio je povredu ovog članka i ako je ovim onemogućio postizanje eventualnog pogotka, mora se dosuditi kazneno bacanje po 22. 2.

 


Slika 3.


20.7. Udariti loptu stisnutom šakom. Ovaj članak se neće primijeniti za vratara kada je unutar prostora 5 m.20.8. Igrati ili dodirnuti loptu objema rukama istovremeno. Ovaj članak se neće primijeniti za vratara kada je unutar prostora 5 m.


20.9. Ometati ili na drugi način ograničavati slobodne pokrete protivnika koji ne drži loptu, uključujući plivanje po ramenima, leđima ili nogama pro- tivnika. “Držati” loptu znači podignuti, nositi ili dodirivati loptu, ali voditi loptu ne smatra se držanjem lopte.

PRIPOMENE:
Prvo što sudac uzima u obzir da li protivnik drži loptu, jer ako on to radi, igrač koji ga ometa ne može biti kažnjen. Jasno je da igrač drži loptu ako je drži iznad vode (slika 4.).

Slika 4.


Igrač također drži loptu, ako pliva držeći je u ruci ili je u dodiru s loptom dok je ona na površini vode (slika 5.). Plivanje s loptom (vođenje lopte), kao što je prikazano na slici 6. ne smatra se držanjem lopte.


Slika 5. Slika 6.


Česti oblik ometanja je kada igrač pliva preko protivnikovih nogu (slika 7.) što ga usporava i spriječava rad nogu. Drugi oblik je plivanje po protivnikovim ramenima. Treba imati u vidu da prekršaj ometanja može učiniti i igrač koji posjeduje loptu. Na primjer slika 8. pokazuje igrača koji jednu ruku drži na lopti, a drugom pokušava odgurnuti protivnika, da dobije više prostora za sebe. Slika 9. pokazuje igrača u posjedu lopte koji ometa svog protivnika gurajući ga natrag glavom. Treba voditi računa o slikama 8. i 9. jer bilo koji pokret igrača u posjedu lopte može biti udarac ili čak grubost. Slike prikazuju ometanje bez grubih pokreta. Igrač može također učiniti prekršaj ometanja i bez posjeda lopte ili dodirivanja. Slika 10. pokazuje igrača koji namjerno blokira protivnika svojim tjelom i raširenim rukama onemogućuje pristup lopti. Ovaj prekršaj se najčešće događa u blizini granica igrališta.Slika 7. Slika 8.
Slika 9. Slika 10.


20.10. Gurnuti ili odgurnuti se od protivnika koji ne drži loptu.

PRlPOMENA: Guranje se može dogoditi na različite načine, uključujući rukom (slika 11.) ili nogom (slika 12.). U prikazanim slučajevima kazna je slobodno bacanje za obični prekršaj. Medutim suci moraju voditi računa da razlikuju guranje nogom od udarca nogom koji postaje prekšaj za isključenje ili čak grubost. Ako je noga bila već u kontaktu s protivnikom u početku pokreta, onda je to ponajčešće guranje, ali ako je ‘pokret’ počeo prije takvog kontakta s protivnikom onda se može smatrati kao udarac.

 

Slika 11 Slika 12.


20.11. Za igrača ekipe u posjedu lopte, kada učini prekršaj po 20.9. (ometanje protivnika) ili 20.10. (gurnuti ili odgurnuti se od protivnika) prije izvedenog slobodnog, golnog ili kornerskog bacanja.

20.12. Nalaziti se u prostoru 2 m od protivničke golne linije, osim kada se igrač nalazi iza linije lopte. Ne smije se smatrati prekršajem ako igrač drži loptu unutar prostora 2 m i doda loptu suigraču koji je iza linije lopte, a ovaj odmah puca na gol, prije nego što je dodavač napustio prostor 2 m.

PRlPOMENA:
Ako suigrač ne puca na gol, dodavač lopte mora odmah napustiti prostor 2 m da izbjegne kaznu po ovom članku.

20.13. Izvesti kazneno bacanje drugačije od propisanog načina.

PRlPOMENA:
Vidi 23.4. za način izvođenja kaznenog bacanja.

20.14. Pretjerano zadržavati izvođenje slobodnog, golnog ili kornerskog bacanja.

PRIPOMENA:
Vidi pripomenu za 16.2.

20.15. Kada vratar prijeđe ili dodirne loptu izvan vlastite polovice igrališta.

20.16. Uputiti loptu izvan granica igrališta, uključujući i odbijanje lopte od zidova iznad površine vode.

20.17. Ako ekipa drži loptu duže od 30 sekundi stvarne igre i ne puca na protivnički gol. Mjeritelj vremena koji mjeri vrijeme posjeda lopte poništit će vrijeme:

a) kada lopta napusti ruku igrača koji puca na gol. Ako se lopta odbije u igru od vratnice, grede ili vratara vrijeme posjeda lopte ne smije se mjeriti dok lopta ne dođe u posjed jedne od ekipa;

b) kada lopta dođe u posjed protivničke ekipe. “Posjedovati” ne znači dodirnuti loptu u letu prema protivničkom igraču;

c) kada se loptom počne igrati nakon dosuđenog prekršaja za isključenje, prekršaja za kazneno bacanje, golnog, kornerskog ili neutralnog bacanja.

Vidljivi mjerni sat mora pokazivati opadajuće vrijeme (to jest, pokazivati koliko je vremena preostalo).

PRlPOMENA:
Mjeritelj vremena i suci će odlučiti da li je upućen udarac na gol ili ne, ali suci moraju imati konačnu odluku.

20.18. Odugovlačiti igru.

PRIPOMENE:
Sucu je uvijek dozvoljeno dosuditi obični prekršaj po ovom članku i prije nego što istekne 30 sekundi posjeda lopte.
Ako vratar, koji je jedini igrač svoje ekipe u svojoj polovici igrališta dobije loptu od svojeg suigrača koji je u drugoj polovici igrališta mora se dosuditi odugovlačenje igre.
U posljednjoj minuti susreta suci moraju biti sigurni da postoji namjera odugovlačenja igre prije nego što primjene ovaj članak.

>

19. SLOBODNA BACANJA

 

19.1. Slobodno bacanje se mora izvesti s mjesta gdje se prekršaj dogodio, osim:

a) ako je lopta dalje od gola obrambene ekipe, slobodno bacanje mora se izvesti sa mjesta na kojem se lopta u tom trenutku nalazi.

b) ako je prekršaj napravio obrambeni igrač u prostoru 2 m, slobodno bacanje mora se izvesti sa linije 2 m suprotno od mjesta gdje je prekršaj napravljen ili ukoliko je lopta izvan prostora 2 m sa mjesta gdje se lopta nalazi.

c) gdje je Pravilima drugačije određeno.

Slobodno bacanje izvedeno s pogrešnog mjesta mora se ponoviti.
 
19.2. Sudac će procijeniti koje je vrijeme dopušteno igraču za izvođenje slobodnog bacanja. Ono treba biti razumno, bez odugovlačenja, ali ne treba biti u isti trenutak. Prekršaj je, ako igrač koji neometan na poziciji izvođenja, ne izvede bacanje odmah.

19.3. Svaki član ekipe u čiju je korist slobodno bacanje dosuđeno dužan je dodati loptu igraču koji izvodi slobodno bacanje.
 
19.4. Slobodno bacanje se izvodi tako da igrači mogu vidjeti kada lopta napušta dlan igrača koji ga izvodi. Nakon toga dozvoljeno je držati ili voditi loptu prije dodavanja drugom igraču. Lopta je u igri čim napusti dlan igrača koji izvodi slobodno bacanje.
 
PRIPOMENA:
Za način izvođenja bacanja vidi 16.2.

 

18. NEUTRALNA BACANJA

 

18.1. Neutralno bacanje mora se dosuditi:

a) kada lopta na početku četvrtine, po sučevom mišljenju, padne tako da daje prednost jednoj ekipi;

b) kada jedan ili više igrača iz svake ekipe učine istovremeno prekršaj tako da sucima nije moguće ocijeniti koji je igrač prvi napravio prekršaj;

c) kada oba suca zazvižde u isti trenutak, dosuđujući obični prekršaj različitim ekipama;

d) kada lopta udari ili ostane na nekoj prepreci iznad igrališta.

 
18.2. Kod neutralnog bacanja sudac mora baciti loptu u polje na približnoj poprečnoj poziciji gdje je bio događaj, na način da igrači obje ekipe imaju istu mogućnost doći u posjed lopte. Neutralno bacanje, dosuđeno u prostoru 2 m, mora se izvesti na liniji 2 m.
 
18.3. Ako je kod neutralnog bacanja, po mišljenju suca, lopta pala tako da daje očitu prednost jednoj ekipi, sudac će uzeti loptu i ponoviti bacanje.

 

 

17. KORNERSKA BACANJA

 

17.1. Kornersko bacanje mora se dosuditi kada lopta cijelim obujmom prijeđe golnu liniju osim dijela između vratnica ispod grede, ukoliko je loptu zadnji dodirnuo vratar obrambene ekipe ili ako je igrač obrambene ekipe namjerno izbacio loptu preko golne linije.
 
17.2. Kornersko bacanje mora izvesti igrač ekipe u napadu sa linije 2 m na strani izlaska lopte. Bacanje ne mora izvesti najbliži igrač, ali se mora izvesti bez odugovlačenja.
 
PRIPOMENA:
za način izvodenja bacanja vidi pripomenu u 16.2.
 
17.3. Kod izvođenja kornerskog bacanja niti jedan igrač ekipe u napadu ne smije biti unutar prostora 2 m.
 
17.4. Kornersko bacanje izvedeno s krivog mjesta ili prije nego što su igrači ekipe u napadu napustili prostor 2 m mora se ponoviti.

16. GOLNA BACANJA

Slika 1 Slika 2

 

16.1. Golno bacanje mora se dosuditi:

a) kada lopta cijelim obujmom prijeđe golnu liniju, osim dijela između vratnica i ispod grede, ako je zadnji dodirnuo bilo koji igrač osim vratara ekipe koja se brani;

b) kada lopta cijelim obujmom prijeđe liniju između vratnica, ispod grede ili dodirne vratnice, gredu ili vratara obrambene ekipe, izravno nakon:

 

I. slobodnog udarca dosuđenog unutar prostora 5 m

II. slobodnog udarca dosuđenog izvan prostora 5 m koji nije izveden u skladu sa pravilima

III. golnog bacanja koje nije odmah izvedeno

IV: kornerskog bacanja

 

16.2. Golno bacanje će izvesti vratar ili bilo koji igrač ekipe s bilo kojeg mjesta unutar prostora 2 m. Pogrešno izvedeno golno bacanje, u smislu ovog članka, izvesti će se ponovno.

 

PRIPOMENA: Igrač koji je najbliži lopti mora započeti igrom iz prostora 2 metra.

Ne smije se odugovačiti kod izvođenja slobodnog, kornerskog ili golmanskog bacanja. Bacanje se mora izvesti tako da ostali igrači mogu vidjeti kada lopta napusti dlan igača. Igrači često čine pogrešku odugovlačenjem bacanja jer previde odredbu u 19.4. koja dozvoljava igraču da vodi loptu prije dodavanja suigraču. Na taj način bacanje se može izvesti odmah i onda kad igrač ne može pronaći suigrača kojem može dodati loptu. Igraču je dozvoljeno da izvede bacanje ili spuštanjem lopte iz ruke na površinu vode (sl. 1) ili bacanjem u zrak (sl. 2.) i tada može nastaviti s vođenjem lopte. U oba slučaja bacanje se mora izvesti tako da ga ostali igrači mogu vidjeti.

 

 

15. PONOVNI POČETAK NAKON POGOTKA

 

15.1. Nakon postignutog pogotka igači moraju zauzeti mjesta bilo gdje na svojoj polovici igrališta. Niti jedan dio tijela igrača na površini vode ne smije prijeći liniju polovice igrališta. Sudac će zviždukom dati znak za ponovni početak igre. Vrijeme stvarne igre će početi teći kad lopta napusti dlan igrača ekipe koja nije postigla pogodak. Ponovni početak igre neizveden u smislu ovog članka mora se ponoviti.

 

14. POGODAK

 

14.1. Pogodak mora biti priznat kada lopta cijelim obujmom prijeđe golnu liniju između vratnica ispod grede.
 
14.2. Pogodak može biti postignut s bilo kojeg dijela igrališta osim što vrataru nije dozvoljeno da prijeđe ili dodirne loptu preko linije polovice igrališta.
 
14.3. Pogodak može biti postignut bilo kojim dijelom tijela osim stisnutom šakom. Pogodak se smije postići i uplivavanjem s loptom u gol. Na početku ili ponovnom početku igre najmanje dva igrača (bilo koje ekipe isključujući vratara obrambene ekipe) moraju namjerno igrati ili dodirnuti loptu osim kod izvođenja:
 

a) kaznenog bacanja;

b) slobodnog bacanja koji je izveo igrač u vlastiti gol;

c) izravnog udarca iz golnog bacanja, ili

d) izravnog udarca iz slobodnog bacanja dosuđenog izvan linije 5 m.

 
PRIPOMENE:
Pogodak može biti postignut kada igrač odmah puca izvan linije 5 m nakon što je njegovoj ekipi dosuđeno slobodno bacanje izvan 5 m. Ukoliko je igrač uveo loptu u igru, pogodak može biti priznat samo ako je loptu namjerno dotaknuo drugi igrač osim vratara obrambene ekipe.
Kad se kod dosuđenog prekršaja lopta nalazi bliže golu obrambene ekipe, pogodak može biti priznat ukoliko je lopta bez zadržavanja vraćena na mjesto gdje se prekršaj dogodio i odmah nakon toga pucano.
Pogodak ne može biti direktno postignut prema ovim Pravilima kod ponovnog početka nakon:
a) time-outa
b) pogotka
c) povrede, uključujući krvarenje
d) zamjene kapice
e) što je sudac zatražio loptu
f) što je lopta napustila igralište ( aut )
g) bilo kojeg zadržavanja
 
14.4. Pogodak mora biti priznat ako je nakon isteka 30 sekundi ili kraja četvrtine lopta bila u zraku i ušla u gol.
 
PRIPOMENE:
U smislu ovog članka ako lopta prijeđe golnu liniju nakon odbijanja od vratnice, grede, vratara ili obrambenog igrača i/ili odbijajući se od vode, pogodak se mora priznati. Ako je označen kraj četvrtine, a nakon toga je loptom, na putanji prema golu igrao ili je dodirnuo namjerno igrač ekipe u napadu, pogodak se ne smije priznati.
Ako je lopta u zraku u putanji prema golu, u smislu ovog članka, a vratar ili drugi obrambeni igrač povuče gol prema dolje ili unutar vlastite linije od 5 m ili obrambeni igrač, osim vratara, zaustavi loptu s dvije ruke ili je udari šakom kako bi spriječio postizanje pogotka, sudac mora dosuditi kazneno bacanje, ukoliko bi, po njegovom mišljenju, lopta prešla golnu liniju da nije bilo navedenog prekršaja. Ako je lopta u zraku u putanji prema golu, u smislu ovog članka, i nakon dodira s vodom odpluta cijela preko golne linije, sudac mora priznati pogodak samo onda ako je plutanje preko golne linije uslijedilo neposredno nakon pucanja na gol.

 

13. POČETAK IGRE

 

13.1. Prije početka igre, a u prisutnosti sudaca, kapetani će bacanjem novčića izabrati stranu igrališta.
 
13.2. Na početku svake četvrtine igrači moraju zauzeti mjesto na vlastitoj golnoj liniji, na razmaku od oko 1 metar i najmanje 1 metar od vratnice. Više od 2 igrača ne mogu se nalaziti unutar vratnica. Niti jedan dio tijela igrača ne smije biti ispred golne linije na vodenoj površini.
 
13.3. Kada se suci uvjere da su ekipe spremne, sudac će dati znak zviždukom za početak i odmah osloboditi ili baciti loptu na liniju polovice igrališta.
 
13.4. Ako oslobođena ili bačena lopta daje očitu prednost jednoj ekipi, sudac će uzeti loptu i dosuditi neutralno bacanje na liniji polovice igrališta.