15. PONOVNI POČETAK NAKON POGOTKA

 

15.1. Nakon postignutog pogotka igači moraju zauzeti mjesta bilo gdje na svojoj polovici igrališta. Niti jedan dio tijela igrača na površini vode ne smije prijeći liniju polovice igrališta. Sudac će zviždukom dati znak za ponovni početak igre. Vrijeme stvarne igre će početi teći kad lopta napusti dlan igrača ekipe koja nije postigla pogodak. Ponovni početak igre neizveden u smislu ovog članka mora se ponoviti.

 

14. POGODAK

 

14.1. Pogodak mora biti priznat kada lopta cijelim obujmom prijeđe golnu liniju između vratnica ispod grede.
 
14.2. Pogodak može biti postignut s bilo kojeg dijela igrališta osim što vrataru nije dozvoljeno da prijeđe ili dodirne loptu preko linije polovice igrališta.
 
14.3. Pogodak može biti postignut bilo kojim dijelom tijela osim stisnutom šakom. Pogodak se smije postići i uplivavanjem s loptom u gol. Na početku ili ponovnom početku igre najmanje dva igrača (bilo koje ekipe isključujući vratara obrambene ekipe) moraju namjerno igrati ili dodirnuti loptu osim kod izvođenja:
 

a) kaznenog bacanja;

b) slobodnog bacanja koji je izveo igrač u vlastiti gol;

c) izravnog udarca iz golnog bacanja, ili

d) izravnog udarca iz slobodnog bacanja dosuđenog izvan linije 5 m.

 
PRIPOMENE:
Pogodak može biti postignut kada igrač odmah puca izvan linije 5 m nakon što je njegovoj ekipi dosuđeno slobodno bacanje izvan 5 m. Ukoliko je igrač uveo loptu u igru, pogodak može biti priznat samo ako je loptu namjerno dotaknuo drugi igrač osim vratara obrambene ekipe.
Kad se kod dosuđenog prekršaja lopta nalazi bliže golu obrambene ekipe, pogodak može biti priznat ukoliko je lopta bez zadržavanja vraćena na mjesto gdje se prekršaj dogodio i odmah nakon toga pucano.
Pogodak ne može biti direktno postignut prema ovim Pravilima kod ponovnog početka nakon:
a) time-outa
b) pogotka
c) povrede, uključujući krvarenje
d) zamjene kapice
e) što je sudac zatražio loptu
f) što je lopta napustila igralište ( aut )
g) bilo kojeg zadržavanja
 
14.4. Pogodak mora biti priznat ako je nakon isteka 30 sekundi ili kraja četvrtine lopta bila u zraku i ušla u gol.
 
PRIPOMENE:
U smislu ovog članka ako lopta prijeđe golnu liniju nakon odbijanja od vratnice, grede, vratara ili obrambenog igrača i/ili odbijajući se od vode, pogodak se mora priznati. Ako je označen kraj četvrtine, a nakon toga je loptom, na putanji prema golu igrao ili je dodirnuo namjerno igrač ekipe u napadu, pogodak se ne smije priznati.
Ako je lopta u zraku u putanji prema golu, u smislu ovog članka, a vratar ili drugi obrambeni igrač povuče gol prema dolje ili unutar vlastite linije od 5 m ili obrambeni igrač, osim vratara, zaustavi loptu s dvije ruke ili je udari šakom kako bi spriječio postizanje pogotka, sudac mora dosuditi kazneno bacanje, ukoliko bi, po njegovom mišljenju, lopta prešla golnu liniju da nije bilo navedenog prekršaja. Ako je lopta u zraku u putanji prema golu, u smislu ovog članka, i nakon dodira s vodom odpluta cijela preko golne linije, sudac mora priznati pogodak samo onda ako je plutanje preko golne linije uslijedilo neposredno nakon pucanja na gol.

 

13. POČETAK IGRE

 

13.1. Prije početka igre, a u prisutnosti sudaca, kapetani će bacanjem novčića izabrati stranu igrališta.
 
13.2. Na početku svake četvrtine igrači moraju zauzeti mjesto na vlastitoj golnoj liniji, na razmaku od oko 1 metar i najmanje 1 metar od vratnice. Više od 2 igrača ne mogu se nalaziti unutar vratnica. Niti jedan dio tijela igrača ne smije biti ispred golne linije na vodenoj površini.
 
13.3. Kada se suci uvjere da su ekipe spremne, sudac će dati znak zviždukom za početak i odmah osloboditi ili baciti loptu na liniju polovice igrališta.
 
13.4. Ako oslobođena ili bačena lopta daje očitu prednost jednoj ekipi, sudac će uzeti loptu i dosuditi neutralno bacanje na liniji polovice igrališta.

12. TIME OUT

 

12.1. Svaka ekipa ima pravo na 3 time-outa u svakoj utakmici. Treći time-out može biti zatražen samo u produžecima. Trajanje time-out-a iznosi 1 minutu. Trener ekipe u posjedu lopte može zatražiti time-out u svako vrijeme i nakon gola pozivom time-out i signalizacijom rukama u obliku slova “T”. Ako je zatražen time-out, suci i tajnici moraju zviždukom zaustaviti igru, a igrači moraju odmah doplivati u njihovu polovicu igrališta.
 
12.2. Igra će biti nastavljena nakon zvižduka suca i ekipa koja je u posjedu lopte izvest će bacanje sa polovice ili iza polovice igrališta, osim ukoliko je time-out zatražen prije izvođenja kaznenog ili kornerskog bacanja, to bacanje mora ostati.
 
PRIPOMENA:
Vrijeme posjeda lopte nastavlja teći od početka igre nakon time-outa.
 
12.3. Ukoliko je zatražen treći ili dodatni time-out od strane trenera ekipe koja je u posjedu lopte, igra mora biti zaustavljena, a zatim će ekipa koja nije bila u posjedu lopte izvesti bacanje sa polovine igrališta.
 
12.4. Ukoliko je time-out zatražen od strane trenera ekipe koja nije u posjedu lopte, igra mora biti zaustavljena, a kazneno bacanje bit će dosuđeno u korist ekipe koja je do tada bila u posjedu lopte.

12.5. Kod ponovnog početka, nakon time-outa, igrači smiju zauzeti bilo koji položaj u igralištu, u skladu s Pravilima koja se odnose na kazneno ili kornersko bacanje.

 

11. TRAJANJE IGRE

 

11.1. Trajanje igre mora biti 4 četvrtine po 8 minuta stvarne igre. Vrijeme početka igre je trenutak kada igrač dotakne loptu na početku svake četvrtine. Kod svih znakova za prekid mjerni sat mora se zaustaviti dok lopta nije vraćena u igru, napuštanjem ruke igrača koji izvodi odgovarajuće bacanje ili kada loptu dotakne igrač nakon neutralnog bacanja.
 
11.2. Između prve i druge, te treće i četvrte četvrtine utakmice, biti će odmor od dvije minute, a između druge i treće četvrtine odmor traje 5 minuta. Momčadi uključujući igrače, trenere i službene osobe moraju promjeniti strane prije početka treće četvrtine odnosno drugog produžetka.
 
11.3. Kada je rezultat utakmice neodlučan nakon isteka vremena u bilo kojoj utakmici za koju je potreban odlučujući rezultat, mora se igrati produžetak nakon odmora od 5 minuta. Igrat će se 2 nastavka po 3 minute stvarne igre s prekidom od 2 minute kako bi ekipe promijenile strane. Ako je rezultat na kraju dva nastavka produžetaka neodlučan, moraju se izvesti kaznena bacanja kako bi se odredio rezultat.
 
Primjedba: Ukoliko dođe do izvođenja kaznenih bacanja, poštivat će se sljedeći postupak:
(a) ako se radi o ekipama koje su netom završile utakmicu, izvođenje kaznenih bacanja započinje odmah s istim sucima.
(b) u suprotnom, izvođenje kaznenih bacanja treba provesti za 30 minuta nakon završetka zadnje utakmice tog kola, ili prvom mogućom prigodom. Pri tome treba koristiti suce koji su upravo završili suđenje utakmice, a koja se odnosi na to natjecanje uz preduvjet da se radi o neutralnim sucima.
(c) treneri obje ekipe određuju 5 igrača i vratara koji sudeluju u izvođenju kaznenih bacanja. Vratara je moguće promijeniti u bilo kojem trenutku pod uvjetom da je zamjena bila u službenom zapisniku tijekom utakmice.
(d) igrači moraju biti popisani slijedom kojim će izvoditi kaznena bacanja. Taj slijed ne može se mijenjati.
(e) igrači koji su isključeni tijekom utakmice ne mogu izvoditi kaznena bacanja niti mogu mijenjati vratara.
(f) ako je tijekom izvođenja kaznenih bacanja isključen vratar, jedan od 5 igrača određenih za izvođenje kaznenih bacanja, može zamijeniti vratara pri čemu nema povlastice vratara. Nakon što igrač sudjeluje u obrani jednog kaznenog bacanja, moguće ga je zamijeniti drugim igračem ili vratarom.
(g) kaznena bacanja se izvode naizmjenično, na bilo kojoj strani igrališta i svi igrači osim izvođača kaznenog bacanja i vratara protivničke ekipe moraju sjediti na klupi.
(h) ždrijebom se odlučuje ekipa koja prva počinje sa  izvođenjem kaznenih bacanja
(i) ako je i nakon prve serije kaznenih bacanja rezultat izjednačen, istih pet igrača naizmjenično će izvoditi po jedno kazneno bacanje sve dok jedna ekipa postigne, a druga ne postigne pogodak
(j) ako u izvođenju kaznenih bacanja sudjeluju tri ekipe, svaka od ekipa će izvoditi 5 kaznenih bacanja protiv ostale dvije ekipe, izvodeći kaznena bacanja naizmjenice. Ždrijebom će se odrediti ekipa koja prva izvodi kazneno bacanje.

 

10. TAJNICI

 

10.1. Dužnosti tajnika su:

a) voditi zapisnik utakmice, što uključuje igrače, rezultat, time out-e, sve prekršaje za isključenje, prekršaje za kaznena bacanja, kao i osobne greške dosuđene svakom igraču;

b) kontrolirati vrijeme trajanja isključenja igrača i davati znak za istek vremena isključenja dizanjem odgovarajuće zastavice; osim kada sudac mora dati znak za ponovni ulazak isključenom igraču ili zamjeni kada njegova ekipa dođe u posjed lopte;

c) davati znak crvenom zastavicom i zviždaljkom za svaki nepravilni ulazak isključenog igrača ili nepravilni ulazak zamjene (uključujući i signaliziranje golnih sudaca za nepravilni ponovni ulazak ili ulazak), čiji znak mora odmah zaustaviti igru;

d) davati znak, bez odlaganja, za treću osobnu grešku kako slijedi:

  * s crvenom zastavicom ako je isključenje treća osobna greška;
** s crvenom zastavicom i zviždaljkom ako je prekršaj za kazneno bacanje treća osobna greška.

 

9. MJERITELJI VREMENA

 

9.1. Dužnosti mjeritelja vremena su:

a) mjeriti točno vrijeme stvarnog trajanja igre, time out-a i odmora između četvrtina;

b) mjeriti vrijeme kontinuiranog posjeda lopte za svaku ekipu;

c) mjeriti vrijeme trajanja isključenja igrača u skladu s pravilima kao i objaviti vrijeme ponovnog ulaska isključenih igrača ili njihovih zamjena;

d) razgovijetno objaviti početak zadnje minute utakmice i zadnje minute drugog nastavka produžetka.

e) zviždaljkom označiti kraj svakog time out-a.

 
9.2. Mjeritelj vremena mora dati znak zviždaljkom (ili drugim uređajem osobito jakog zvuka koji se odmah prepoznaje) za završetak svake četvrtine neovisno od sudaca. Njegov znak neposredno prekida igru, osim u slučajevima:

a) kada sudac istovremeno dosudi kazneno bacanje. Tada se mora izvesti kazneno bacanje prema pravilima;

b) kada je lopta u letu prema golu i prelazi golnu liniju. Tada se mora priznati pogodak.

 

8. GOLNI SUCI

 
8.1. Golni suci moraju zauzeti mjesta na strani zapisničkog stola na golnoj liniji, na krajevima igrališta.

8.2. Dužnosti golnih sudaca su:

    a) dati znak podizanjem ruke u vertikalnom položaju kada su igrači pravilno zauzeli mjesto na golnoj liniji na početku četvrtine;

    b) dati znak podizanjem obih ruku u vertikalnom položaju za nepravilan početak ili ponovni početak;

    c) pokazujući rukom u horizontalnom položaju u pravcu napada za golno bacanje;

    d) pokazujući rukom u horizontalnom položaju u pravcu napada za kornersko bacanje;

    e ) dati znak podizanjem i križanjem obih ruku u vertikalni položaj za pogodak;

    f) dati znak podizanjem obih ruku u vertikalni položaj za nepravilan ulazak isljučenog igrača ili njegove zamjene.

 
8.3. Svaki golni sudac mora biti opskrbljen s dovoljnim brojem lopti i kada lopta kojom se igra napusti igralište, odmah mora drugu loptu dodati golmanu (za golno bacanje) ili najbližem igraču ekipe u napadu (za kornersko bacanje). Isto mora učiniti i po nalogu suca.

 

7. SUCI

 

7.1. Suci moraju imati potpunu kontrolu igre. Njihova nadležnost nad igračima mora trajati cijelo vrijeme dok se oni i igrači nalaze na plivalištu. Sve odluke sudaca po praktičnim pitanjima moraju biti konačne i njihova tumačenja pravila moraju biti obavezna za vrijeme utakmice. Suci ne smiju pretpostavljati stvarne događaje, ali moraju tumačiti ono što je uočeno na način kako najbolje znaju.
 
7.2. Suci moraju dati znak zviždaljkom za početak i ponovni početak igre, dosuđivati pogotke, golmanska bacanja, kornerska bacanja (bez obzira da li su golni suci dali znak ili ne), neutralna bacanja i prekršaje pravila igre. Sudac smije promijeniti svoju odluku, tako da uzme loptu i ponovo je vrati u igru.
 
7.3. Suci moraju propustiti dosuditi pojedini prekršaj, ako bi to po njihovom mišljenju bila prednost ekipi koja je prekršaj učinila. Suci ne smiju dosuditi običan prekršaj kada još postoji mogućnost igranja loptom.
 
PRIPOMENA:
Suci moraju ovaj princip primjenjivati u punoj mjeri: Na primjer, ne smiju dosuditi prekršaj u korist igrača koji je u posjedu lopte i napreduje prema protivničkom golu, jer se to smatra davanjem prednosti ekipi koja je taj prekršaj učinila.
 
7.4. Suci imaju ovlaštenje svakog igrača isključiti iz igre u skladu s odgovarajućim člankom. Ukoliko igrač odbije izaći iz igre, igra se mora zaustaviti.
 
7.5. Suci imaju ovlaštenje udaljiti svakog igrača, zamjenu, gledatelja ili službenu osobu s prostora bazena ako ponašanje istih onemogućava izvršenje njihovih obveza u službenom i pravednom značenju.
 
7.6. Suci imaju ovlaštenje zaustaviti utakmicu u bilo koje vrijeme, ako po njihovom mišljenju ponašanje igrača, gledatelja ili druge okolnosti ne dozvoljavaju da se utakmica pravilno završi. Ako je utakmica prekinuta, suci moraju izvjestiti nadležno tijelo o svom postupku.

 

6. SLUŽBENE OSOBE

 

6.1. Za FINA natjecanja službene osobe su dva suca, dva golna suca, mjeritelji vremena i tajnici, svaki sa slijedećim ovlaštenjima i dužnostima. Navedene službene osobe trebaju biti prisutne uvijek kada je moguće i za ostala natjecanja osim, na utakmicama koje sude dva suca bez golnih sudaca. Tada suci moraju preuzeti njihova ovlaštenja i dužnosti (bez navedenih davanja znakova) kao što stoji u 8.2.
 
PRIPOMENA:
Ovisno o stupnju važnosti utakmice igru mogu voditi ekipe od četiri do osam službenih osoba kako slijedi:

     a) Suci i golni suci

Dva suca i dva golna suca ili dva suca bez golnih sudaca ili jedan sudac i dva golna suca;
 
    b. Mjeritelji  vremena i tajnici:

S jednim mjeriteljem vremena i jednim tajnikom:
Mjeritelj vremena mora mjeriti vrijeme kontinuiranog posjeda lopte za svaku ekipu kako je opisano u 20.17. Tajnik mora mjeriti točno vrijeme trajanja stvarne igre, time out-a i odmore između pojedinih četvrtina. Također mora mjeriti vrijeme trajanja isključenja igrača koji su isključeni iz igre prema pravilima. Mora voditi zapisnik utakmice kao što je navedeno u 10.1.
S dva mjeritelja vremena i jednim tajnikom:
Mjeritelj vremena br.1 mora mjeriti točno vrijeme trajanja stvarne igre i odmore između pojedinih četvrtina. Mjeritelj vremena br.2 mora mjeriti vrijeme kontinuiranog posjeda lopte za svaku ekipu kako je opisano u 20.17. Tajnik treba voditi zapisnik utakmice i obavljati sve dužnosti navedene u 10.1.
S dva mjeritelja vremena i dva tajnika:
Mjeritelj vremena br.1 mora mjeriti točno vrijeme trajanja stvarne igre, time out-a i odmore između pojedinih četvrtina. Mjeritelj vremena br.2 mora mjeriti vrijeme kontinuiranog posjeda lopte za svaku ekipu kako je opisano u 20.17.
 
Tajnik br. 1 mora voditi zapisnik utakmice kao što je navedeno u 10.1./a.
Tajnik br. 2 mora obavljati dužnosti navedene u 10.1. b/ c/ i d/, a koje se odnose na nepravilan ponovni ulazak isključenog igrača, nepravilan ulazak zamjene, isključenje igrača i treću osobnu grešku.